Recenter nieuws
 

3 PLDB-leden in HF Kampioenschap van Nederland

[31-12-2005] Naast Limburgs kampioen Brion Koullen hebben ook Leopold Sekongo (Cema/DVZ) en Jasper Daems (Raes DC) zich via Zeeland resp. Noord Brabant geplaatst voor de halve finale van het kampioenschap van Nederland, dat vanaf 14 januari a.s. op Papendal (bij Arnhem) aanvangt. Zie het programmaboekje voor alle details. Brion, Leopold en Jasper veel succes toegewenst!
 


Terugblik op 2005
 

Bert Verton

[24-12-2005] Het jaar 2005 loopt op zijn einde en daarmee ook bijna mijn eerste jaar als PLDB-voorzitter; een mooi moment om eens op deze - voor mijzelf soms zeer enerverende - tijd terug te blikken, met als hamvraag: gaat het nu inmiddels wel of niet goed met de damsport in Limburg? Lees verder in de rubriek Column.
 

Eureka in top-10 KNDB-ledenwerfactie

[24-12-2005] Door de aanmelding van zeven nieuwe jeugdleden dendert DV Eureka de top-10 van de KNDB-ledenwerfactie binnen. De jeugdafdeling "Jong Eureka" komt bijeen op vrijdagavond vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de clubavond voor de senioren. Meer wetenswaardigheden zijn te vinden op de website van Eureka: www.dv-eureka.nl.
 


Plan voor provinciale jeugdtraining

[16-12-2005] Er bestaan vergevorderde plannen om te beginnen met provinciale jeugdtraingen, te verzorgen door Frank Verdel. Het idee leefde al enige tijd bij PLDB-jeugdleider Theo Schippers en onlangs zijn deze gedachten in een stroomversnelling geraakt vanwege contacten met Johan Krajenbrink, die zich binnen de KNDB bezighoudt met talentontwikkeling. Inmiddels heeft Frank hier een korte notitie over geschreven en binnenkort hoopt hij met de concrete uitvoering van start te kunnen gaan.
 


BOS-werkgroep voortvarend van start

[16-12-2005] Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van Limburgse jeugddamleiders hield KNDB-medewerker Jaap Riesenkamp een presentatie over het BOS-project. Wellicht kunnen via deze subsidiepot aanzienlijke bedragen ten behoeve van jeugdwerk worden binnengehaald. Als vervolg hierop werd een werkgroepje samengesteld, bestaande uit Erwin Heunen (Cema/DVZ), Rob Aartsen en Jac Hannen (DC Roermond) en Herman Pijnenburg (DV Eureka). De eerste afweging was: één gemeenschappelijke aanvraag (met risico dat we bij onverhoopte afwijzing helemaal niets ontvangen) of iedere vereniging een aparte aanvraag bij de eigen gemeente. Inmiddels is een eerste overleg geweest en is in principe gekozen voor afzonderlijke BOS-aanvragen, maar wel met een goede afstemming tussen de drie clubs. Haast is wel geboden, de plannen dienen in januari bij de gemeenten te liggen, die ze op hun beurt weer uiterlijk 1 april a.s. bij het Ministerie van VWS moeten indienen. Zie ook bij DC Roermond.
 


Voorzittersoverleg 16 december afgelast

[15-12-2005] Vanwege de vele afmeldingen voor het op 16 december a.s. geplande PLDB-voorzittersoverleg, is besloten deze bijeenkomst geen doorgang te laten vinden.
 


KNDB-cursus Jeugddamleider / Jeugddamtrainer A

[11-12-2005] Als vervolg op de verkorte kadercursus van het afgelopen voorjaar organiseert de KNDB binnenkort ook in Limburg de overige modulen, die opleiden tot Jeugddamleider / Jeugddamtrainer A. Als cursusdata zijn vastgesteld: 22 februari, 15 maart en 5 april 2006 (woensdagavonden). Het examen staat gepland op zaterdag 29 april 2006. Zie ook de KNDB-informatie over het opleidings- en examenprogramma. Nadere inlichtingen en aanmelden bij KNDB-regiocoördinator .
 


Wisseling provinciale jeugdleider
 
Bert Verton
[10-12-2005] In het begin van het jaar werd de PLDB geconfronteerd met het vertrek van de coördinator jeugdzaken Bram Verhoef. Gelukkig kon de ontstane vacature direct door Theo Schippers worden ingevuld. Theo is er werkelijk op een voorbeeldige manier in geslaagd om binnen zeer korte tijd het jeugdwerk in Limburg weer goed op de rails te krijgen.

Helaas heeft Theo aangegeven dat hij - ook tot zijn eigen grote spijt - zijn functie per 1 januari a.s. om gezondheidsredenen zal moeten gaan neerleggen. Uiteraard vind ik dit bijzonder jammer, maar gelet op zijn situatie zullen we dit besluit moeten respecteren. In ieder geval wil ik mijn grote waardering uitspreken voor het vele en goede werk dat Theo voor onze bond heeft verricht. Zijn hart blijft liggen bij het jeugddammen, dus ik ben ervan overtuigd dat - zodra het weer beter met hem gaat - we ook in de toekomst nog veel profijt van zijn inzet zullen hebben. Theo, bedankt en een voorspoedig herstel toegewenst!

Het afgelopen jaar is een groepje enthousiastelingen ontstaan, mensen die inzien dat er wat gebeuren moet en ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken. Gezien zijn aanpak van jeugdevenementen en rol bij de verkorte kadercursus is Theo daar trouwens in belangrijke mate medeverantwoordelijk voor. Om deze reden verwacht ik dat het jeugdwerk zonder al te veel problemen op dezelfde wijze zal kunnen worden voortgezet. Veel meer dan in het verleden zal de toekomstige PLDB-jeugdleider kunnen rekenen op de medewerking van andere zich betrokken voelende dammers.

Inmiddels heeft Rob Aartsen (DC Roermond) zich bereid verklaard om zich kandidaat te stellen als coördinator jeugdzaken. Rob heeft in het voorjaar deelgenomen aan de verkorte kadercursus en is binnen zijn eigen vereniging sterk betrokken bij het van de grond krijgen van het jeugddammen. Bij Rob zijn de coördinerende taken in goede handen, zo is mijn stellige verwachting. Vooruitlopend op de formele verkiezingsprocedure zou ik Rob vanaf heden zoveel mogelijk binnen het PLDB-bestuur willen laten meedraaien, zodat hij zich op een goede wijze kan gaan inwerken. Rob, veel succes!
 

Inschrijving PLDB-Cup geopend

[08-12-2005] Op 14 januari a.s. zal conform de damkalender de PLDB-cup worden gespeeld. Het evenement zal worden gehouden in Berg en Terblijt en de organisatie is in handen van DC Roermond. Zoals tijdens de laatste jaarvergadering is besloten, zal weer het VOS-systeem worden gehanteerd. Meer informatie is te vinden in de aan de clubs gezonden brief.
 


Consequenties landelijke inhaalwedstrijden
 

Dré Verheggen

[03-12-2005] Het vorig weekend hebben sneeuwstormen de nationale competitie behoorlijk parten gespeeld. De sneeuwduinen in het Kerststadje Valkenburg, op de Cauberg, beginnen te smelten en zullen voor Kerstmis verdwenen zijn maar het leed voor de Limburgse dammers zal zeker tot eind januari voortduren. Ook de niet landelijk spelende clubs worden getroffen.
 
De uitgestelde wedstrijden worden gespeeld op:
17 december 2005 De Variant - Raes DC Maastricht 2
14 januari 2006 CEMA/De Vaste Zet 2 - DIOS (Eibergen)
28 januari 2006 Troesoe - Raes DC Maastricht

Op 17 december is de provinciale competitie gepland en op 14 januari de PLDB-Cup. Niet beschikbaarheid van spelers op 3 december en niet beschikbaarheid van zalen hebben ertoe geleid dat de data niet allen gelijk zijn en zelfs drie keer verschillend. De clubs uit Maastricht en Geleen hebben gezamenlijk gekeken of er nog iets te redden was. Het PLDB bestuur is dan ook van mening - omdat spelers van CEMA/DVZ, Raes DC, Roderland, Roermond, Eureka, De Ridder en Schaesberg hierbij betrokken zijn -  dat competitievervalsing en vooral competitieafkalving vermeden moet worden.

Voor wat betreft de competitiewedstrijden zullen de secretarissen van alle clubs onderling moeten overleggen of de reeds geplande wedstrijden kunnen doorgaan. Als één van de twee tegen elkaar spelende clubs op 17 december tegen de geprogrammeerde datum is, omdat ze spelers missen voor de nationale competitie, dan moeten ze gezamenlijk een nieuwe datum plannen en dit doorgeven aan a.j.tverheggen@freeler.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om individuele wedstrijden vooruit te spelen. Sterker nog nationaal spelende spelers kunnen dit recht claimen. Degene die wil vooruit spelen zal dan de clubavond van de tegenpartij moeten bezoeken, na overleg uiteraard. Wanneer men niet door de week kan spelen dan moet men de zondag serieus overwegen want er zijn weinig (realistische) vrije zaterdagen zoals 24 december en 31 december, zondag 15 januari is ook een mogelijkheid om massaal wedstrijden tegelijk te spelen in het lokaal waar 14 januari gebekerd wordt. Wat betreft de PLDB-Cup kan het niet anders dan deze op de geplande datum te spelen, ondanks dat de Vaste Zet en (wellicht ook) Eureka flink getroffen worden. Er is simpel geen andere datum meer.


Brion Koullen 3e plaats NK Rapid
 
[03-12-2005] Brion Koullen heeft op 27 november j.l. tijdens de finale van het NK Rapid (rating boven 1100) de derde plaats veroverd. Zie ook de website van Brion. Peter Schellekens eindigde op de 12e plaats. In de groep met rating tot 1100 behaalde Ludwig Pietershove de derde plaats terwijl Dieter van Gortel in deze categorie als 15e eindigde.
 

Nieuwjaarstoernooi DV Schaesberg

[03-12-2005] Op vrijdagavond 6 januari 2006 organiseert DV Schaesberg weer het jaarlijkse sneldamtoernooi om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Het evenement vindt plaats in café De Draver, Frans Erenslaan 89 te Landgraaf, de aanvang is 20.00 uur en aanmelden kan tot 31 december 2005, zoals in de fraaie uitnodiging staat vermeld.
 


PLDB voorzittersoverleg in aantocht
 
Jac Hannen
[27-11-2005] Dit overleg vindt plaats op vrijdag 16 december 2005 in het clublokaal van damvereniging Roermond, zijnde de Jo Hansenzaal in de Jo Gerris Sporthal, Achilleslaan 2. De vergadering begint om 20.00 uur. Het voorzittersoverleg van de PLDB draagt een informeel karakter. Om die reden kunnen er door de verenigingen tot vóór aanvang van de vergadering nog punten ter bespreking worden aangedragen. Hoewel de term voorzittersoverleg intussen een gangbaar begrip is geworden, staat het overleg open voor alle belangstellende leden van de PLDB. De aan de orde komende thema's zijn te vinden op de agenda.
 

Brion Koullen voor het voetlicht in probleemrubriek

[26-11-2005] "Het schouwspel met de witte dammen die zichzelf opofferen en als vuurwerk in de lucht uiteenspatten, is ludiek, maar het spijt me voor Brion: dit kan echt niet", aldus het niet milde oordeel van Leen de Rooij in zijn nieuwe aflevering van de probleemrubriek, over een probleem van Brion Koullen. Maar over een andere creatie van Brion is Leen dan weer wel vol lof: "Een prachtig volwassen probleem met leuke slagwisselingen". In ieder geval zeer interessant commentaar op vier werkstukken van onze provinciegenoot, die zich de laatste tijd niet alleen als wedstrijddammer maar ook als problemist doet gelden. Tevens is de vorige serie problemen van Leen aangevuld met de oplossingen.
 


Provinciale Jeugdleidersbijeenkomst
 
Bert Verton

[25-11-2005] Woensdagavond 23 november 2005 werd in Geleen een provinciale jeugdleidersbijeenkomst gehouden. Uitvoerig werd gesproken over de organisatie van het jeugddammen in Limburg. Gedacht wordt aan het instellen van een jeugdcommissie binnen de PLDB. Helaas zal bondsjeugdleider Theo Schippers binnenkort om gezondheidsredenen zijn functie moeten neerleggen. Gelukkig wierpen zich voor de meest nijpende zaken (zoals het schooldammen in januari 2006) enkele vrijwilligers op. Binnen diverse verenigingen zijn onlangs jeugdactiviteiten opgestart of bestaan vergaande plannen daartoe, hetgeen uitgebreid met elkaar besproken werd. De bijna allemaal aanwezige deelnemers aan de eerder dit jaar door de KNDB georganiseerde verkorte kadercursus kregen hun certificaten uitgereikt. Na een voorlopige peiling lijkt een vervolgcursus aanstaand voorjaar haalbaar. KNDB-medewerker Jaap Riesenkamp gaf na de pauze uitleg over de BOS-impuls. Gepoogd zal worden om geld beschikbaar te krijgen voor het opzetten van jeugddamprojecten, wellicht zelfs voor de inzet van betaalde krachten.
 


Grand Prix Dammen in Limburg
 
[22-11-2005] Op de laatste PLDB-ledenvergadering kwam een suggestie van DC Roermond aan de orde, om in Limburg een Grand Prix Dammen te houden. Een werkgroep bestaande uit Andy Damen, Dieter van Gortel, Roy Loor en Wim Sanders kreeg opdracht om de plannen nader uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een notitie, waarin alle regels en de puntentelling uitvoerig uit de doeken worden gedaan. De deelnemers aan de voor de Grand Prix meetellende damtoernooien worden veel succes toegewenst!
 

Halve finale LK welpen/pupillen

[20-11-2005] Elf pupillen en vier welpen speelden onder leiding van Theo Schippers, Johan Willems en Lei Schepers in het clublokaal van Cema/De Vaste Zet de halve finale van het kampioenschap van Limburg. Na zeven ronden Zwitsers in één gemeenschappelijke groep bleek Michelle Roumans (Cema/DVZ) met 12 punten de sterkste, op de voet gevolgd door Sylvia Ek (DV Eureka) met slechts één punt achterstand.

Voor de finale op zondag 12 februari 2006 zijn geplaatst:

Pupillen Welpen

Michelle Roumans
Sylvia Ek
Didier de Bruyn
Milly Mets

Taha Rachidi
Nils Jansen
Ivar Jansen
Ward Brouwer


Limburgse finalisten NK Rapid

[17-11-2005] Zondag 13 november j.l. werden in Woerden de voorronden van het NK Rapid-dammen gehouden. In de A-groep eindigden Brion Koullen (10e) en Peter Schellekens (13e) bij de eerste 16, hetgeen een finaleplaats betekent. In de B-groep plaatsten Ludwig Pietershove (11e) en Dieter van Gortel (16e) zich voor de finale, die op 27 november a.s. wederom in Woerden zal worden gehouden. Zie ook het verslag bij Cema/DVZ.
 


Ronald Schalley Blitz-kampioen van België

[13-11-2005] Op vrijdag 11 november j.l. (Wapenstilstandsdag) werd in Brussel het Belgisch kampioenschap Blitz-dammen gehouden. Het speeltempo bedroeg 5 minuten + 5 seconden per zet. Kampioen werd Ronald Schalley (Cema/De Vaste Zet). Behalve Ronald deden nog diverse andere spelers van de club uit Geleen mee en enkele dammers van Roderland en Eureka.
 


2e Eureka online eindejaarstoernooi

[05-11-2005] Raymond Vandecaetsbeek (alias Damclubhooligan) organiseert in de week na kerst voor de tweede keer een online damtoernooi. Op woensdagavond 28 december a.s. worden elf ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van vijf minuten plus twee seconden per zet. Er worden aankondigingen verspreid in het Russisch, Pools, Spaans, Portugees, Engels en Nederlands, dat belooft dus vele deelnemers uit allerlei werelddelen. Meer informatie is te vinden op de website van Eureka.
 


Brion Koullen wint Aachen Open

[28-10-2005] Aan het op 21 en 22 oktober j.l. in Aken gehouden open damtoernooi namen tal van PLDB-leden deel. Winnaar werd Limburgs kampioen Brion Koullen terwijl Willy Okrogelnik op een fraaie 2e plaats eindigde.


Provinciale jeugdleidersbijeenkomst op komst

[23-10-2005] Op woensdag 23 november a.s. (aanvang 19.45 uur) zal in 't Plenkhoes, Bachstraat 2 te Geleen een provinciale jeugdleidersbijeenkomst worden gehouden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:


Website Brion Koullen / Roderland

[12-10-2005] Brion Koullen heeft een website gemaakt met informatie over zijn damactiviteiten en Damvereniging Roderland. Nog niet alle onderdelen zijn uitgewerkt, maar bijvoorbeeld al wel een serie problemen van Brion en tal van fragmenten uit de eerste twee provinciale competitiewedstrijden van Roderland. Een prachtige uitbreiding van de informatievoorziening binnen dammend Limburg!


Problematiek-rubriek Leen de Rooij
 
[03-09-2005] Vanaf heden zal Leen de Rooij op deze website een problematiek-rubriek gaan verzorgen. Zoals bekend is Leen een top-problemist en bovendien als ex-provinciegenoot een damvriend van veel Limburgse dammers. In zijn eerste bijdrage vier schitterende creaties van hemzelf. Hij geeft bij ieder probleem een leuke en interessante toelichting, zoals bijvoorbeeld bij de nevenstaande compositie:

Hoewel carnaval een van de Limburgse geneugten is die ik in den vreemde het minst mis, is er wel een carnavaleske stand op het bord verschenen. “Waarom maken jullie problemisten toch van die rare standen?” vragen partijspelers mij weleens. In dit geval is het gebrek aan techniek. Het lukt mij niet om het prachtige motief van Jan van Tol in een fraaier keurslijf te persen. Overigens tillen wij problemisten ook niet al te zwaar aan een minder bekoorlijke stand. Toen een dammer eens met een strenge blik in zijn ogen aan de onvergetelijke Max Douwes vroeg: “Hoe is de zwarte schijf daar op veld 44 gekomen?” antwoordde hij zonder blikken of blozen: “Meneer, die heb ik daar zelf neergezet”. En zo is het: problemen zijn composities. Problemisten proberen daarin bijna onmogelijke dingen mogelijk te maken.
 


Resultaten verkorte kadercursus

Bert Verton

[21-08-2005] Het afgelopen voorjaar werd in Geleen de verkorte kadercursus van de KNDB gehouden. Dertien zeer enthousiaste cursisten en 3 gedreven docenten (Harry Velraeds, Theo Schippers en Bert Verton) hebben samen gezorgd voor een succesvolle cursus met de modules: schooldammen, lesgeven en de jeugdafdeling. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Aanwezigheid op de betreffende cursusavond alsmede een positief beoordeelde thuisopdracht zijn (per module) de vereisten om voor een certificaat in aanmerking te komen. De volgende Limburgse dammers behaalden één of meer certificaten:

  Schooldammen Lesgeven Jeugdafdeling
Rob Aartsen X   X
Marius Coolen X X X
Andy Damen   X  
Jac Hannen X X X
Erwin Heunen X X X
Marcel Karssing X X X
Herman Pijnenburg X X X
Lei Schepers X X X
Frank Verdel X   X
Johan Willems X X X
Leon Zeegers X X X

Van harte proficiat!

Het is de bedoeling dat de certificaten persoonlijk worden uitgereikt tijdens een dit najaar te organiseren bijeenkomst. Daar kunnen dan tevens ervaringen uitgewisseld en de mogelijkheden voor een vervolgcursus besproken worden. Belangrijker dan het behaalde papiertje is natuurlijk dat het jeugdwerk op de verschillende clubs (verder) van de grond komt. Sommige mensen hebben reeds voor de schoolvakantie contacten met scholen gelegd. Nu (aan het begin van het nieuwe schooljaar) is het ideale moment om iets bij een school te kunnen bereiken. Voor raad en daad kunnen de clubs altijd bij mij (als KNDB-regiocoördinator) alsmede de PLDB terecht. Verenigingen kunnen zich ook laten ondersteunen vanuit het BOS-project (zie de KNDB-site en bij NOC*NSF). Meer informatie over de gehouden cursus is te vinden via de volgende links:


Leopold Kouogueu wint Brunssumdamtoernooi

[13-08-2005] Met een sensationele overwinning op Alexander Schwarzman is Leopold Kouogueu uit Kameroen de verrassende winnaar van het Brunssumdamtoernooi 2005 geworden. Voor nadere informatie zoals verslagen, uitslagen, roosters, partijen, columns, foto's, enz. wordt verwezen naar:


Nieuw clublokaal De Ridder

[29-07-2005] Ook damvereniging De Ridder heeft een nieuw clublokaal: Café Hofland, Schildstraat 22 te Brunssum. Dit is hetzelfde lokaal als van DIOS, doch de clubavond van De Ridder is op maandag.


Nieuw clublokaal DIOS

[19-07-2005] Damvereniging DIOS heeft een nieuw clublokaal: Café Hofland, Schildstraat 22 te Brunssum. De clubavond is weer op vrijdag.


KNDB-ratinglijsten per 1 juli 2005

[16-07-2005] De KNDB heeft de nieuwe ratingen per 1 juli j.l. berekend.


In memoriam Johan Wouters

Jac Hannen

[13-07-2005] Vanmiddag ontvingen we de tijding dat Johan Wouters is overleden. 

In de persoon Johan Wouters verliest de Kerkraadse dambeweging een damliefhebber die door de jaren heen bijna alles gedaan heeft wat mogelijk is om een vereniging draaiende te houden. Johan was een dammer uit het juiste hout gesneden. 

Mijn eerste kennismaking met Johan was in een competitiewedstrijd in het Volkshuis in Kerkrade tussen het Kerkraads DamGenootschap, kortweg KDG, tegen mijn club Euskopos Rolduc. Het werd voor mij een hele bijzondere wedstrijd want op die gedenkwaardige zondag (!) in oktober 1967 behaalde Euskopos haar eerste overwinning in competitieverband.  Een moment om nooit te vergeten. Johan was die middag van de partij en hij scoorde voor zijn club een verdienstelijke remise. Vele ontmoetingen zouden er volgen. 

Johan was een dammer die het spel speelde vanwege het spel, maar niet om de knikkers. Op zijn manier fanatiek, maar een nederlaag kon hem niet deren. De grappen die hij maakte wanneer hij weer eens aan het kortste eind trok, zijn bijna spreekwoordelijk.

Johan was op velerlei manier binnen de damwereld aktief. Als speler, als voorzitter, als materiaalbeheerder, als schatbewaarder, als kontaktpersoon voor de kienavonden, je kon het zo gek niet bedenken of Johan heeft dit wel voor zijn club gedaan. En hij was er trots op, trots op de club waarvoor hij eigenlijk dag en nacht leefde.

Toen de club hem na een jarenlang voorzitterschap eerde met het ere-voorzitterschap was dat voor hem een bijzondere erkenning voor zijn verdiensten voor de club. Ook aan het KNDB-bondsonderscheidingsteken, verleend vanwege zijn veertig jaren lidmaatschap van de KNDB, hechtte Johan veel waarde.

Regelmatig komen we de naam Johan Wouters, of eerder als J. Wouters, tegen bij de problematiek. Samen met andere bekende Kerkradenaren zoals Jan Scheijen, Bart de Kleer, Lambert Colier en later Leen de Rooij, componeerde Johan verdienstelijke oploscreaties op het dambord. 

Trots was hij op het dambord dat zijn hal sierde: gemaakt uit honderden afgebrande luciferhoutjes, de hobbyist ten voeten uit. Zijn ingebonden reeks tijdschriften die door de jaren heen in Kerkrade zijn uitgegeven, vormden een sierraad in zijn boekenkast. Hij was er trots op, net zo trots als ik was toen hij mij die volledige reeks ooit aanreikte, hij wilde er zeker van zijn dat die boeken bij een damliefhebber terecht zouden komen.

De laatste jaren, toen de gezondheid Johan steeds meer parten speelde, bleef hij de verrichtingen van zijn club Roderland DC noodgedwongen van een afstand volgen. De keren dat hij nog in staat was om een deel van een competitiewedstrijd van "zijn" club te volgen, deden hem zichtbaar goed.

Johan is niet meer. Hij is 78 jaar geworden.

Dat hij moge rusten in vrede.


Leen de Rooij 40 jaar getrouwd

[10-7-2005] Op 6 augustus a.s. hopen Leen en Ria de Rooij hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. De PLDB ontving een uitnodiging voor de receptie, die op deze dag in Arnhem wordt gehouden. Op de kaart prijkt prominent een dambord! De grote verdiensten van Leen voor het dammen in Limburg zijn algemeen bekend en behoeven geen nadere toelichting. Hierbij wensen wij Leen en zijn echtgenote van harte proficiat! Nadere inlichtingen bij het PLDB-secretariaat.


Bestuurswerk: erebaan of hondenbaan?

[9-7-2005] Lees de eerste bijdrage van Bert Verton in de rubriek Column.


Leerzame damdag voor Milly Mets Theo Schippers

[2-7-2005] Eric van Rossum uit Heino is vandaag in IJsselstein (Utr) Nederlands Welpenkampioen geworden met de fantastische score van 17 uit 9. Limburgs kampioene Milly Mets kon geen rol van betekenis spelen. Twee remises waren haar deel. Wel had ze steeds één van de langste partijen. Met een mooie standaard als herinnering kan ze tevreden op een leerzame damdag terugkijken. Zie ook DamZ!.


Nieuwe PLDB-website van start Bert Verton

[22-6-2005] Hoewel Dammerlei een strikt privé-initiatief was van Jo Gorissen, maakte de PLDB vaak dankbaar gebruik van die website voor aankondigingen, uitslagen, verslagen, e.d. Weliswaar is er de PLDB-website, maar voor toegang tot de informatie moet helaas worden betaald en daar voelen de meeste Limburgse dammers natuurlijk niets voor. Nu "ome Jo" onlangs tot veler grote spijt is gestopt met het onderhoud op zijn website, heb ik eens nagedacht over de informatievoorziening vanuit de PLDB. Dit heeft geresulteerd in het beëindigen van mijn Weblog en het starten van een nieuwe website voor de PLDB. Ik denk namelijk dat er meer behoefte bestaat aan actuele informatie dan aan mijn toch wat persoonlijk getinte schrijfsels.

Overigens heb ik het afgelopen halfjaar met veel plezier mijn Weblog bijgehouden. Ook voor mijzelf was het leuk om vast te leggen welke obstakels ik ervoer in mijn pogingen de bestuurlijke impasse te doorbreken en de bondsactiviteiten weer vlot te trekken. Ik dank alle lezers voor hun belangstelling en reacties. Hoewel minder frequent dan met de Weblog, verwacht ik in de toekomst ook nog regelmatig in de Column een persoonlijke noot kwijt te kunnen.

De website is nu nog nauwelijks meer dan een leeg raamwerk. In de loop van het komende seizoen zal dat langzamerhand gevuld gaan worden. Prioriteit is actuele berichtgeving: ik streef naar het plaatsen van de uitslagen op de avond van een wedstrijddag. Hopelijk worden de meeste verslagen e.d. aangeleverd en voor de rest zal zoveel mogelijk verwezen worden naar de verschillende voortreffelijke clubwebsites die er zijn. Omdat de vormgeving van deze website nog een beetje moet groeien, wil ik voorlopig het beheer nog zelf doen. Op iets langere termijn hoop ik echter op een heuse PLDB-webmaster, belangstellenden mogen zich reeds via Contact melden...


Ouder nieuws (Dammerlei)