Column
 

ReactiesTerugblik op 2005

Bert Verton

[24-12-2005] Het jaar 2005 loopt op zijn einde en daarmee ook bijna mijn eerste jaar als PLDB-voorzitter; een mooi moment om eens op deze - voor mijzelf soms zeer enerverende - tijd terug te blikken, met als hamvraag: gaat het nu inmiddels wel of niet goed met de damsport in Limburg?

Laat ik eerlijk toegeven dat het met enig angst en beven was, toen ik ultimo 2004 besloot om weer bestuurlijk actief te worden binnen de Limburgse damwereld. Eigenlijk draaide op dat moment alleen nog maar de provinciale clubcompetitie, doch wedstrijden als het persoonlijk LK, de PLDB-Cup en de diverse jeugdcompetities stonden allemaal op losse schroeven. Het bleek inderdaad een hele kluif om de kennelijk in de loop der tijd ontstane impasses te doorbreken, zoals iedereen in mijn weblog heeft kunnen volgen.

Het persoonlijk LK kon - weliswaar met (soms terechte) kritiek vanuit enkele hoeken - worden ondergebracht bij Cema/De Vaste Zet. Uiteindelijk konden we terugkijken op een prachtig toernooi: alle waardering en dank voor organisator Dieter van Gortel. Ook de PLDB-Cup werd toch nog een succes dankzij een ingenieus door Drť Verheggen uitgedachte lotingsmethodiek. Op jeugdgebied bleek een bestuurswisseling nodig, waarna het vastgelopen jeugdbeleid op een geweldige manier werd losgetrokken door Theo Schippers. En Damclub Roermond tekende voor de organisatie van het LK Sneldammen: dertig Limburgse dammers beleefden een schitterende damdag in Maasniel.

Ondertussen vervolgde ik met mijn damvriend Andy Damen de damlessen op de St. Josephschool in Valkenburg, waarmee we in het najaar van 2004 waren begonnen. Een reuze leuke bezigheid, die ook veel voldoening geeft bij het zien van resultaten, zoals toen ons schooldamteam geheel onverwacht de Limburgse titel in de welpencategorie behaalde. Inmiddels hebben enkele kinderen vanuit deze groep de weg naar DV Eureka reeds weten te vinden!

Heel erg blij ben ik met de groep dammers die het afgelopen jaar is opgestaan om het jeugddammen nieuwe impulsen te gaan geven. Na enig voorwerk door Theo Schippers kon ik (als KNDB-regiocoŲrdinator) de organisatie rondkrijgen van een verkorte kadercursus in Geleen. Vooral de door Harry Velraeds verzorgde module zullen de cursisten niet snel vergeten, maar ook beide andere cursusavonden getuigden van een uiterst positieve instelling bij alle deelnemers. Het tijdperk van het doemdenken is voorbij: heel duidelijk leeft het besef dat er wat gebeuren moet, en bij meerdere clubs zijn al concrete activiteiten gestart.

Sportief gezien kunnen we denk ik niet anders zeggen dan dat het prima gaat in Limburg. Waarschijnlijk weet Cema/De Vaste Zet zich in de landelijke Ereklasse te handhaven en Raes DC Maastricht heeft nog alle vooruitzichten op promotie naar deze hoogste KNDB-klasse. Dat zou werkelijk een unieke situatie zijn voor de kleinste provinciale bond binnen de KNDB. Ik kijk dan ook met alle respect naar de spelers, besturen en sponsoren van deze twee verenigingen, die immers ons visitekaartje binnen de Nederlandse damsport zijn. Veel succes in de slotfase van de competitie toegewenst!

Maar gaat het nu echt weer goed met het dammen in Limburg? De PLDB telt momenteel 184 leden, dit aantal is echter inclusief dubbelleden, jeugdleden en spelers van buiten de provincie. Slechts acht damclubs zijn er nog over, waarvan enkele maar met moeite het hoofd nog net boven water weten te houden. Is dit wel een voldoende basis om als bond zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan? Ik had daarover graag met de clubs van gedachten willen wisselen tijdens het voorzittersoverleg, maar dat hebben we helaas wegens gebrek aan belangstelling moeten afgelasten. In ieder geval vind ik dat Rob Aartsen in zijn column hieronder zeer zinvolle suggesties doet, waar we het in jubileumjaar (!) 2006 zeker over moeten hebben.


Is er nog licht aan het eind van de tunnel voor dammend Limburg?

Rob Aartsen

[17-09-2005] Ik heb het artikel "De geneugten van het voorzitterschap" gelezen en naar aanleiding hiervan wat Dieter schreef op het FMJD forum. Ben daar nu een beetje over aan het nadenken. Een fusie met een sterke buurprovincie zal altijd goed zijn, al is het alleen om de competitie op een hoger level te brengen of het behoud van de damsport. Als dit de enigste doelstelling is om te fuseren, waarom niet een damcompetitie opzetten binnen de Euregio. Limburg neemt qua ligging hierin een ideale positie in. Mogelijk is er een potje om dit te kunnen financieren. Als je een fusie op landelijk nivo wilt uitvoeren en je gaat zo'n stap ondernemen zal eerst het resultaat afgewacht moeten worden van de 'jeugdwerving'. Mocht dat een succes worden dan lijkt me zo'n fusie overbodig. Blijkbaar wordt naar het aantal damleden van 160 gekeken. Hoe lang de termijn moet zijn om te kunnen beoordelen of 'jeugdwerving' succesvol is verlopen is lastig te beoordelen. Bij hoeveel damleden is een bond als die van Limburg dan wel zelfstandig te houden ?

Los hiervan heb ik nog een idee om de damsport binnen Zuid-Limburg wat meer bekendheid te geven. Het viel me op dat er alleen damverenigingen bestonden beneden de ligging van Roermond. Op dit moment wordt er druk gebouwd aan de snelweg A73. Eind 2007 wordt deze geopend en heeft Roermond een zeer lange tunnel. Deze kun je zien als de poort naar de naar de damwereld van Limburg. Een idee van mij was om een damsimultaan te laten plaats vinden in de tunnel met 73 kinderen tegen een gerenommeerde dammer, bijvoorbeeld Ton Sijbrands.. Dit moet dan een paar dagen voor de opening plaats vinden. De organisatie hiervan moet gedragen worden door de damverenigingen van Limburg.


De geneugten van het voorzitterschap

Bert Verton

[12-09-2005] Zaterdag j.l. naar het KNDB-voorzittersoverleg geweest. Een vrij informele bijeenkomst in het buitenverblijf van de Meurs Groep. Haitze hield zich vooral bezig om iedereen als een goed gastheer met een vriendelijk woord van koffie te voorzien. Allerlei onderwerpen vlogen over tafel, de meeste op de agenda staande punten bleven echter onaangeroerd. Met name is veel gesproken over de relatie tussen de landelijke bond en provinciale bonden. Hoe autonoom zijn de provincies? Hebben ze volledige vrijheid of zijn ze "slechts" uitvoerders van het landelijke beleid? Zijn de geografische grenzen van de lagere bonden niet aan herziening toe: zouden de kleinere provincies bijvoorbeeld niet eens moeten gaan fuseren? Hoe is de relatie tussen de provinciale bonden en de door hen gekozen bondsraadleden? Zou de bondsraadsverkiezing eigenlijk niet landelijk geregeld moeten worden? Toen onze Limburgse afgevaardigde in de bondsraad ter sprake kwam ben ik trouwens maar even snel naar het toilet gevlucht... Op zich hou ik niet zo van dit soort formele zaken, maar misschien moeten we binnen onze eigen geledingen de discussie hierover toch ook maar eens opstarten. "Een bond als die van Limburg met pak 'm beet 160 dammers is natuurlijk niet meer zelfstandig te houden" schrijft Dieter van Gortel immers zeer stellig op het FMJD-forum. In ieder geval was het eten en drinken prima geregeld tijdens de aansluitende barbeque! Tja, als deze geneugten van het voorzitterschap eerder bekend geweest waren, dan was mijn baantje vast en zeker minder lang vacant gebleven...


Bestuurswerk: erebaan of hondenbaan?

Bert Verton

[09-07-2005] "Laat de buitenwereld zien dat bestuurswerk geen erebaan maar een hondenbaan is" reageert een dammer op het beŽindigen van mijn weblog met een pleidooi om toch weer een button met mijn persoonlijke dambelevenissen en beslommeringen op deze website te zetten. Nu hoop ik niet dat ik in de weblog de indruk heb gewekt, dat ik mijn activiteiten voor de damsport met tegenzin doe. Natuurlijk was er de afgelopen periode een aantal lastige momenten, maar de constatering dat we met z'n allen de bestuurlijke impasse hebben doorbroken en de reguliere damwedstrijden alsnog doorgang hebben kunnen laten vinden, is toch zeer bevredigend. En het werken met jeugd is gewoon ontzettend leuk; bovendien ben ik heel erg gelukkig dat er meer Limburgse dammers zijn opgestaan om op dat gebied actief te worden.

Geen weblog meer dus, in plaats daarvan deze Column, waarin ik - zij het iets minder frequent - ook een persoonlijke noot hoop kwijt te kunnen. En een nieuwe website voor de PLDB, waarvan het Archief met de welwillende hulp van mensen als Jo Gorissen en Dieter van Gortel langzaam maar zeker steeds meer gevuld wordt. En secretaris Jac Hannen duikt af en toe in zijn uitgebreide archieven, waardoor de Eregalerij al aardig ingevuld raakt. Laten we aantonen dat we niet zomaar een clubje zijn, doch een bijna 70-jarige bond met een roemrucht verleden! Iemand opperde het idee om het podium Column met anderen te delen die ook hun schriftelijke bijdrage willen leveren. Een prima suggestie en hopelijk volgt snel zijn eigen eerste stukje. Ik zou immers graag willen dat deze website uit gaat groeien tot een forum voor en door alle damliefhebbers in Limburg.

Voor de rest valt er weinig te melden, of het moet de kennelijke transfer van Randy Cardozo naar Troesoe en de komst van Macodou N'Diaye naar Cema/DVZ zijn. Zelf neem ik deze zomermaanden een beetje afstand tot het dammen: lekker de natuur in, hoewel je daar soms toch ook nog aan het spelletje herinnerd kunt worden, getuige deze foto van het Dambordje (Melanargia galathea), een zeldzaam vlindertje dat ik onlangs in de Eifel zag.