Artikelen Dammerlei Reacties

 

Bert Verton
voorzitter PLDB
 
Maandag 20 juni 2005

Met genoegen bind ik mijn waarde collega dammeester Andy Damen een theedoek voor zijn ogen. Slechts twee keer vergist hij zich en noemt een onmogelijke zet. Na afloop klinkt een welverdiend applaus voor onze blinddammer, wanneer Andy van de complete klas op onze school in Valkenburg gewonnen heeft. Een leuke afsluiting van onze damlessen dit schooljaar, maar na de vakantie gaan we er zeker weer mee door.

Hiermee eindigt de weblog in deze vorm. Het raamwerk voor een nieuwe PLDB-website is sneller gereed dan verwacht, en zal één dezer dagen de plaats van deze weblog gaan innemen. Graag dank ik alle lezers voor hun belangstelling en reacties.

Vrijdag 17 juni 2005

Terugkijkend op de afgelopen paar jaar zijn de komende twee weken voor mij als provinciale dambondsvoorzitter toch nog een beetje spannend (wegens het sluiten van de transfertermijn op 1 juli a.s.), maar voor de rest is het momenteel bestuurlijke komkommertijd. De laatste dagen wat nagedacht over de toekomst van deze weblog; ik overweeg - o.m. vanwege het stoppen van Dammerlei - een iets minder persoonlijk, doch een wat meer actueel en informatief vervolg van deze website.

Zaterdag 11 juni 2005

PLDB-wedstrijdleider Dré Verheggen heeft, zoals afgesproken tijdens de jaarvergadering, na veel puzzelen en het nodige overleg met deze en gene, de definitieve versie van de damkalender alsmede het schema voor de provinciale clubcompetitie 2005-2006 gereed. Bij de KNDB zie ik inmiddels ook het rooster voor de nationale competitie, zodat de Limburgse dammers hun agenda voor het komende seizoen kunnen bijwerken. Omdat tot nu toe deze weblog een beetje oneigenlijk bij mijn zakelijke domein was ondergebracht, heb ik deze naar www.pldb.nl verhuisd.

Maandag 6 juni 2005

Muisstil is het in beide klassen van groep 6 van de St. Josephschool in Valkenburg als de kinderen zich geconcentreerd buigen over het KNDB Van der Wal-examen. Tijdens de middagpauze kijken Andy Damen, Marcel Karssing en ikzelf het werk na. Slechts enkele van de in totaal 39 kinderen scoren maar 12 of 13 (van de 22 te behalen) punten en hebben het daarmee net gehaald, het gemiddelde ligt op ruim 17 en daar zijn Andy en ik best wel content mee. 's Middags klinkt bij de diploma-uitreiking luid gejuich bij de mededeling dat iedereen geslaagd is en een daverend applaus voor de drie jongens die de opgaven allemaal goed hebben gemaakt. Bekijk ook de door Marcel gemaakte foto's en het verslagje op DamZ!. Over twee weken is de laatste damles en dan zullen we iets leuks gaan doen met dammeester Andy in de hoofdrol...

Reeds 41 deelnemers hebben zich aangemeld voor het Brunssumdamtoernooi, dat deze zomer (zoals ook in 2002) in het Romboutscollege zal worden gehouden. Het organisatiecomité kan trouwens tijdens het toernooi nog wel enkele vrijwilligers gebruiken; inlichtingen en aanmelden bij Jac Hannen of Piet Kole (tel. 045-5256666). Een leuk idee van Martijn van Gortel op het forum van Cema/De Vaste Zet: een partij tussen de forumbezoekers en de beruchte Friese dammer Tjalling Goedemoed; ook ik ga zeker proberen om iedere week een zet af te geven en ben heel benieuwd hoe de partij zich het komende jaar zal gaan ontwikkelen.

Zondag 5 juni 2005

Met een alleraardigst tasje met twee repen chocola plus een dik handboek voor de regiocoördinator keer ik vandaag terug uit Huissen van de KNDB-bijeenkomst voor regiocoördinatoren (RC's). Nu overal in het land verkorte kadercursussen gehouden zijn met in totaal zo'n 175 deelnemers (waarvan 13 uit Limburg) wil de KNDB weer een stapje verder met de RC's. Het is de bedoeling dat zij vanuit de KNDB hulp gaan bieden aan clubs, een soort vervolg op het fenomeen "verenigingsondersteuner" (Leen de Rooij was dat in Limburg) welk initiatief inmiddels mislukt en beëindigd is verklaard. De vraag die dit wel bij mij oproept is of er geen competentieproblemen zullen ontstaan tussen de RC's en provinciale bonden; ik verwacht daar bij ons trouwens geen problemen mee, omdat mijn regio samenvalt met de provincie en ik toevallig een goede band onderhoud met het PLDB-bestuur... De vervolgmodules op de onlangs afgeronde kadercursus zullen meer centraal georganiseerd gaan worden, maar de KNDB heeft bij minimaal zes deelnemers ook een cursus in Limburg toegezegd (en dat aantal lijkt mij toch zeker wel haalbaar).

Vrijdagavond j.l. bespreking met de jeugdcommissie bij Eureka (Herman Pijnenburg, Marcel Karssing en ikzelf). Er zijn al enkele contacten met scholen in de buurt gelegd, hopelijk kunnen we daar iets gaan doen. Daarnaast gaan we proberen om in het najaar een schooldamtoernooi (om het kampioenschap van Hoensbroek) van de grond te krijgen. Parallel daaraan verwachten we volgend seizoen te kunnen starten met een beperkte jeugdafdeling, vanuit welke situatie het veel makkelijker zal zijn om met het schooldammen nieuwe jeugd te werven. Ik geef toe: een ambitieus plan, maar wel met realiteitszin en enthousiasme vanuit de club.


Dinsdag 31 mei 2005

Hoe wint wit? Het ontroert mij werkelijk als ik de kinderen van groep 6 op de school in Valkenburg enthousiast naar voren zie rennen en vol trots dit soort combinaties op het grote demonstratiebord zie uitvoeren. Ze blijken wat geleerd te hebben en het nog leuk te vinden ook en daar zijn wij (Andy Damen en ikzelf) best wel trots op. Gisteren proefexamen, volgende week het echte examen voor het officiële KNDB-Van der Wal-diploma en ik heb goede hoop dat al onze 41 leerlingen dat felbegeerde papiertje zullen halen. Met de school al een beetje overleg gevoerd hoe we volgend schooljaar door zullen gaan met deze groep, aangevuld met kinderen vanuit de nieuwe groep 6. Wellicht dat enkele talentjes zelfs al door kunnen stromen naar een jeugdafdeling bij een club, zoals we dat op de onlangs gehouden verkorte kadercursus hebben geleerd.

Schokkend nieuws: Jo Gorissen stopt met zijn website Dammerlei en zelfs helemaal met dammen. Het was mij al opgevallen dat Jo de laatste tijd soms wat minder snel was met het bijwerken van de website en ik had ook iets opgevangen over gewijzigde privé-omstandigheden. Typisch Jo, bij hem is het alles of niets, in ieder geval wens ik hem het allerbeste toe op het pad dat hij nu voor zichzelf inslaat. Soms vond ik hem wel eens net iets te ver gaan met zijn kritische houding, maar zo'n kleurrijk figuur als "ome Jo" binnen onze geledingen heeft toch ook wel weer zo zijn charmes en zijn geesteskind Dammerlei zullen we zeker gaan missen. Ondanks zijn vertrek uit de PLDB-wedstrijdcommissie vorig jaar is Jo altijd het uitslagenbulletin blijven verzorgen, ook dat komt te vervallen en daarvoor zal dus een andere oplossing gevonden moeten worden. Trouwens, éénmaal dammer blijft meestal dammer, het bloed kruipt toch vaak waar het niet gaan kan, dus ik hoop dat Jo vroeg of laat zijn dambord weer tevoorschijn zal halen. Tot slot verwijs ik naar het commentaar van DC Roermond en bij het daar uitgesproken dankwoord sluit ik mij graag aan.


Zondag 29 mei 2005

Langzaam maar zeker nadert het einde van een (voor mij persoonlijk) prachtig damseizoen. Kampioen met Cema/DVZ 2, en met 12 punten uit 7 wedstrijden ook zelf substantieel aan dit succes bijgedragen. Damles gegeven op een school in Valkenburg, ontzettend leuk werk met als bekroning de Limburgse schooldamtitel bij de welpen. Een prima verlopen kadercursus, met een groep enthousiastelingen waarmee we het jeugdwerk in onze provincie weer nieuwe impulsen gaan geven. En ik kijk heel tevreden terug op de eerste maanden van mijn avontuur als voorzitter van de PLDB: geen vervelende affaires en alle reguliere wedstrijden weer goed op de rails. 

Vrijdag j.l. de PLDB-jaarvergadering. De meesten lijken alweer vergeten dat we in een crisis zaten, beter gezegd: nog zitten. Een jeugdleider annex waarnemend voorzitter (Bram Verhoef) is vervangen door een jeugdleider (Theo Schippers) en een voorzitter (Bert Verton), voor de rest is er geen uitbreiding van de bestuurlijke capaciteit. Wel is het nul-optiebeleid doorbroken, maar goed ook, anders was de bond m.i. rijp voor opheffing. Geen uitingen van blijdschap echter vanuit de vergadering, maar oké dat hoeft ook niet, zo werkt dat nou eenmaal. Het uitblijven van het gebruikelijke applausje bij de benoeming van de nieuwe coördinator jeugdzaken vind ik evenwel een miskenning van diens vele werk de afgelopen periode en zijn enthousiasme voor de toekomst. De voorgestelde contributieverhoging wordt weliswaar aangenomen, doch uit de verhouding 100 voor en 79 tegen spreekt voor mij toch een zeker gebrek aan vertrouwen in het bestuursbeleid. Het bestuur zou (volgens sommige clubbestuurders) op zoek moeten gaan naar sponsors en goedkopere lokalen. Uiteraard gaan we kostenbewust te werk, maar ik ben al heel blij als we de reguliere wedstrijden, in feite onze core business waaraan we ons bestaansrecht ontlenen, überhaupt doorgang kunnen laten vinden. Zelf neem ik immers nog steeds het coördinatorschap van de persoonlijke wedstrijden waar, want een structurele functionaris heeft zich nog niet aangediend. Heel fijn vind ik trouwens wel de spontane toezegging van Damclub Roermond om volgend jaar weer het LK sneldammen te organiseren. Ook de overige evenementen zullen we ongetwijfeld wel ergens ondergebracht krijgen, dus in ieder geval ga ik met alle plezier door op de ingeslagen weg. Zie verder het verslag van Jac Hannen (secretaris PLDB) van deze vergadering.

Gisteren de laatste ronde van het LK. In één van de kortste partijen uit mijn damcarrière word ik van het bord afgetimmerd door Randy Cardozo. Kampioen wordt Brion Koullen, bij de provinciale spelers John Lewkowicz, beiden van harte proficiat! In mijn slotwoordje dank ik organisator Dieter van Gortel en arbiter Roel Küppers voor dit zonder enige wanklank, welhaast perfect verlopen toernooi. Zie ook het door Dieter gemaakte extra bulletin met fragmenten uit het LK.

Zaterdag 21 mei 2005

Als enige club in Limburg heeft Cema/De Vaste Zet een jeugdafdeling. Wekelijks komen zo'n 10 à 15 kinderen bij elkaar in De Heremiet, krijgen ze damles m.b.v. de KNDB-lesmappen en spelen ze een onderlinge competitie. Stuwende kracht achter deze jeugdclub is Theo Schippers (kandidaat jeugdleider van de PLDB). Gisterenavond verzorgde Theo de derde en laatste les (module Jeugdafdeling) van de verkorte kadercursus, waarbij de cursisten met eigen ogen konden zien hoe zoiets in de praktijk functioneert. Te vaak heb ik dammers horen zeggen dat dit bij ons in Limburg niet werkt en dat de jeugd tegenwoordig geen interesse meer voor dammen heeft. Dit initiatief in Geleen en bijvoorbeeld ook de activiteiten van Andy Damen en mijzelf in Valkenburg tonen inmiddels het tegendeel wel aan! De docent maakte echter wel duidelijk dat er heel wat komt kijken om iets dergelijks met succes van de grond te krijgen. Een goede presentatie en contacten met de ouders zijn daarbij essentieel. Daarnaast moet je altijd bezig zijn met de werving van nieuwe jeugdleden en het doorstromen van talenten naar de echte club. Heel goed van Theo vind ik dat hij dit niet allemaal in zijn eentje probeert te doen, maar dat hij binnen zijn vereniging een groepje jeugdleiders heeft weten te mobiliseren. Kortom, deze les was (denk ik) voor iedereen een bron van inspiratie om nu binnen de eigen damclub aan de slag te gaan, waarbij men in elk geval kan rekenen op alle steun vanuit de landelijke en provinciale dambond. Uitgebreide verslagen van deze avond staan op de websites van DC Roermond en Eureka.

Vrijdag 13 mei 2005

Dinsdag j.l mijn LK-partij tegen Peter Schellekens verloren. Vooruit spelen was nodig vanwege de deelname van Peter aan het toernooi te Salou. Erg onrustig in het clublokaal van Cema/DVZ, geen excuus maar toch jammer. Van diverse deelnemers aan de verkorte kadercursus de uitwerking van hun thuisopdracht ontvangen ter beoordeling. Volgende week vrijdag is de derde en laatste les, zie de voorbeschouwing op de website van DC Roermond. De afgelopen dagen ook aandacht besteed aan de PLDB-jaarvergadering over 2 weken, met name wat meegedacht over de begroting en contributieverhoging. Na het aftreden van Bram Verhoef als jeugdleider PLDB in februari hoopte ik vurig dat hij (b.v. vanuit zijn lidmaatschap van de KNDB-bondsraad) als bestuurslid behouden kon blijven, maar helaas is sindsdien uit niets zijn bestuurlijke betrokkenheid nog gebleken. Inmiddels heb ik mij bij het vertrek van Bram uit het provinciale bestuur neergelegd en voorgesteld om coördinator teamwedstrijden Dré Verheggen (in januari om statutaire redenen commissielid geworden) weer formeel tot bestuurder te benoemen.

Dinsdag 10 mei 2005

De afgelopen week niet gedamd, maar vooral rondgestruind in de Eifel op zoek naar wilde flora (minstens zo'n grote passie van mij als het dammen). Met name de gebieden rond Schönecken en Alendorf zijn ware eldorado's voor botanici. Maar waarschijnlijk zijn de meeste lezers van deze weblog niet zo geïnteresseerd in orchideeën en andere zeldzame planten... Ook op bestuurlijk vlak is het (met later deze maand de PLDB-jaarvergadering) momenteel opvallend rustig en de suggesties en ideeën op het Dammerlei-forum lijken te zijn stilgevallen. Vanavond komen mijn damhersens wel weer in actie, want dan speel ik in Geleen mijn LK-partij tegen Peter Schellekens vooruit.

Woensdag 4 mei 2005

Gisterenavond mijn partij tegen Gijs Schoenmakers voor het LK ingehaald. Een spannende pot, wellicht wat optisch voordeel voor mij, maar met remise als resultaat. Hiermee zijn alle uitslagen van ronde 5 bekend (Martijn van Gortel won eerder al van vader Dieter); de nieuwe paringen zullen nu wel snel volgen. Omdat ik nog nergens op een Limburgse website iets heb gelezen over de verrichtingen van onze afgevaardigden bij de halve finale kampioenschap van Nederland junioren geef ik de volgende links: Martijn van Gortel (Westerhaar) en Randy Cardozo (Wageningen). Helaas geen vertegenwoordiger vanuit Limburg bij de aspiranten, Manuel Valkenburg heeft zich namelijk enkele dagen voor aanvang zeer teleurstellend teruggetrokken.

Donderdag 28 april 2005

"Les 1 vond ik al goed, maar deze tweede les was nog veel beter!" zo wordt docent Harry Velraeds tijdens de evaluatie gecomplimenteerd en daar kan ik (docent les 1) het dan mee doen... Toch prijs ik mij gelukkig Harry voor deze sessie (over het geven van damles en trainingen) gevraagd te hebben. Met al zijn kennis en ervaring op het gebied van kinderen en didactiek enerzijds en dammen anderzijds, weet hij als geen ander zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut te boeien. Aan het KNDB-cursusmateriaal van deze module heeft Harry destijds in belangrijke mate bijgedragen. Wie trouwens ook complimenten verdienen zijn de twaalf cursisten die met een uiterst positieve instelling aan deze verkorte kadercursus meedoen. Er wordt al gespeculeerd over een vervolgbijeenkomst; uiteraard ondersteun ik dat idee van harte, maar ik vind eigenlijk dat men wel eerst op de eigen club en op scholen concreet aan de slag moet gaan. Onlangs heb ik uitgebreid van gedachten gewisseld met KNDB-bestuurslid Nadine van Tiel en het bondsbeleid is in elk geval om de verenigingen daarbij zoveel mogelijk vanuit de regiocoördinator en kaderdocenten te ondersteunen. Verwezen wordt verder naar de verslagjes over deze cursusavond van Marcel Karssing (Eureka) en Jac Hannen (DC Roermond). Ook een korte terugblik door Harry himself op zijn eigen website.

Woensdag 27 april 2005

Het kan niet op! Er start een 4e Raes-damschool in Eijsden, zo lees ik op de Raes-website. Een schitterend initiatief van Maurice Raes, die naast zijn sponsorschap nu ook zelf actief wordt op jeugdgebied. Veel succes toegewenst; ik verheug mij al op de wedstrijd van de school uit Eijsden tegen St. Joseph uit Valkenburg (waar Andy Damen en ikzelf damlessen verzorgen). En op het FMJD-forum lees ik dat we wellicht van start gaan met rapiddammen, zie deze bijdrage van Dieter van Gortel. Het gaat om partijen met een bedenktijd van een half uur per speler, met regionale voorwedstrijden en een landelijke finale (zie ook het Cema/DVZ-forum). Van bondswege heb ik er nog niets over gehoord, maar het lijkt me een prima plan. Wie durft er nog te zeggen dat het slecht gaat met het dammen in Limburg?

Zondag 24 april 2005

Dit voorjaar blijft het kwakkelen met mij: gisteren mijn LK-partij tegen Gijs Schoenmakers moeten uitstellen. Voor alle zekerheid herinner ik Harry Velraeds aan de door hem te geven les van woensdag a.s. (voor de verkorte kadercursus), want hij had daar geen melding van gemaakt op zijn weblog (www.harryvelraeds.nl). Inmiddels heeft mijn illustere voorganger als PLDB-voorzitter dat (met rode lettertjes zelfs...) rechtgezet.

De laatste tijd gonsden allerlei geruchten over het Brunssumdamtoernooi, zelfs dat het dit jaar niet zou doorgaan. Maar kennelijk heeft men de problemen overwonnen, zie de website Brunssumdamtoernooi en dit bericht van Henk Stoop op het FMJD-forum. Hoewel het toernooi volstrekt losstaat van de PLDB, ben ik hier toch heel erg gelukkig mee, want het evenement is immers al decennia lang het visitekaartje van het Limburgse dammen. De afgelopen jaren heb ik altijd met veel plezier aan het toernooi deelgenomen en ook deze zomer zal ik weer graag van de partij zijn.


Weblog archief