Zaterdag 22 januari 2005

Gisterenavond tijdens een wat warrige en vrij futloze vergadering met een applausje benoemd tot voorzitter van de PLDB. De plannen voor het LK en de PLDB-Cup worden toch wel met enige scepsis ontvangen, vooral door enkele mensen die hier in het verleden zelf nog verantwoordelijk voor waren. Tja... zo werkt dat. In ieder geval is de inschrijving voor zowel het LK (met dank aan CEMA/De Vaste Zet) als de PLDB-Cup (dankzij het initiatief van Dré Verheggen) nu geopend, en daar zag het slechts een maand geleden nog lang niet naar uit! Bram Verhoef kondigt verder aan dat hij met DV Schaesberg het LK Sneldammen wil gaan opzetten, dus ook dat evenement lijkt gelukkig toch door te kunnen gaan. Wat ik wel heel erg jammer vind is dat de doorgevoerde wijzigingen in de toernooivormen zonder enige inspraak vanuit de achterban tot stand zijn gekomen, wat mij betreft is dit de laatste keer dat het - natuurlijk door de omstandigheden ingegeven - op deze wat geforceerde manier gaat. Het formele statutaire probleem is ook opgelost, de wijze waarop zal binnenkort wel ergens in de notulen staan en is eigenlijk ook niet zo belangrijk want iedereen gaat immers in feitelijke zin gewoon op dezelfde manier door.

Donderdag 20 januari 2005

Met Andy Damen naar een basisschool in Meerssen geweest. Zij hebben belangstelling getoond voor het lespakket "Dammen. Ontdek het zelf!" wat door de KNDB aan Raes Damclub is gemeld. Binnenkort starten Andy Damen en Bèr ten Haaf met het geven van damlessen (zie de Raes-website). Daar lees ik trouwens ook dat ik deze hele week in de gemeente Valkenburg op TV te zien ben en wel in het programma De Sjporttaofel. Geweldige promotie voor de damsport!

CEMA/De Vaste Zet heeft inmiddels de aankondiging voor het LK gereed. Inschrijven is vanaf nu mogelijk bij Dieter van Gortel. Ook de PLDB-Cup lijkt gered, morgen tijdens het PLDB-voorzittersoverleg zal Dré Verheggen een uitgewerkt plan aan de clubs presenteren.

Dinsdag 18 januari 2005

Sinds vandaag heb ik er weer een nieuw dambaantje bij: regiocoördinator Limburg voor het KNDB-project "Kader traint kader". Momenteel worden op veel plaatsen in het land verkorte kadercursussen gehouden, waar potentieel kader (aan de hand van speciaal hiervoor door de KNDB ontwikkeld materiaal) in slechts drie avonden wordt opgeleid tot jeugddamleider. Theo Schippers heeft al wel eens hier en daar de belangstelling voor deze cursus gepeild, maar helaas ziet hij geen kans om één en ander daadwerkelijk te gaan organiseren, vandaar dat ik deze taak nu van hem overneem. Gelukkig is Theo nog wel bereid om als docent te fungeren, zodat we in ieder geval van zijn kennis en ervaring gebruik kunnen maken. De opleiding bestaat uit de modules: [1] schooldammen, [2] training geven en [3] jeugdafdeling. Van Theo ontving ik al 11 namen van mensen die interesse getoond hebben, dus wellicht dat we dit voorjaar al een aardig groepje bij elkaar kunnen trommelen. Hoewel deze activiteit los staat van de PLDB zie ik het zeker ook als een belangrijk middel om het dammen in Limburg weer nieuwe impulsen te geven. 

M.b.t. het LK moet vandaag nog de beschikbaarheid van de speelzaal worden afgestemd, waarna hopelijk morgen de aankondigingen de deur uit kunnen. Een vaste deelnemer (die liever zijn naam niet vermeld ziet) vraagt mij of het LK wel rechtsgeldig zal zijn, aangezien de toernooivorm is gewijzigd zonder voorafgaande stemming door de ledenvergadering. Zelf verwacht ik geen problemen, omdat de gang van zaken (uitbesteden aan CEMA/De Vaste Zet) geheel past binnen de tussen bestuur en ledenvergadering (24 september 2004) afgesproken kaders. In ieder geval waardeer ik zijn bezorgdheid, want we zitten uiteraard niet te wachten op ellende zoals protestprocedures e.d.

Donderdag 13 januari 2005

Damles gegeven op een basisschool in Valkenburg. Eens in de twee weken doe ik dit tesamen met Andy Damen. Twee groepen van ongeveer 20 kinderen, iedere groep drie kwartier. De eerste 20 minuten damles met demonstratiebord en daarna gaan ze tegen elkaar dammen. Zowel Andy als ikzelf vinden het erg leuk om te doen. Het is een uitvloeisel van een actie van Dré Verheggen (al jaren met succes bezig op een basisschool in Berg en Terblijt) die het afgelopen voorjaar een artikeltje in het lokale weekblad had geplaatst. Er reageerde zowaar één school en daar zijn we nu dus bezig. We zijn ze aan het klaarstomen voor 12 maart a.s., dan wordt in Berg en Terblijt het schooldamkampioenschap van Limburg gehouden en mogen ze zich meten met scholen uit Berg en Terblijt, Geleen en midden-Limburg. Onze pupillen zijn allemaal heel enthousiast en onze uitdaging is natuurlijk om enkele talenten naar boven te laten drijven en die vervolgens zien in te lijven bij een damclub.

Maandag 10 januari 2005

Het LK 2005 gaat door! Als waarnemend coördinator persoonlijke wedstrijden heb ik namens de PLDB overeenstemming bereikt met CEMA/De Vaste Zet over het uitbesteden van het LK aan deze club, die in november daarvoor een voorstel bij de PLDB had ingediend. De aankondiging wordt nu uitgewerkt, waarna naar verwachting in de loop van de volgende week de inschrijving wordt gestart. Overeenkomstig het voorstel van CEMA/De Vaste Zet wordt het een Zwitsers toernooi over 7 ronden. In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan zullen er echter geen voorwedstrijden op clubavonden gespeeld worden. Iedereen komt dus in de Zwitserse groep, met voor de eerste ronde een geleide loting op basis van rating. Zelf ben ik uiterst content met deze uitkomst. Het oude systeem was toch een beetje in verval geraakt met een jaarlijks teruglopend deelnemersaantal tot gevolg. Nu behoeft men zich niet langer gedurende meerdere jaren door de groepen heen te worstelen maar kan iedereen weer direct een gooi doen naar het kampioenschap. In beginsel wordt gespeeld in het clublokaal van CEMA/De Vaste Zet te Geleen en wel op de volgende data (conform de PLDB-damkalender): 12 maart, 19 maart, 2 april, 9 april, 23 april, 21 mei en 28 mei 2005.

Ook m.b.t. het doorgaan van de PLDB-Cup heb ik goede hoop. Inmiddels ligt er een voorstel van Raes Damclub Maastricht bij het PLDB-bestuur. Het zou heel mooi zijn als dit op een manier vergelijkbaar met het LK uitbesteed kan worden. Wellicht dat zelfs de geplande datum van 5 maart a.s. nog haalbaar is. Ik ben zeer verheugd dat juist de twee grootste Limburgse verenigingen hun verantwoordelijkheid hebben getoond in deze in bestuurlijk opzicht zo moeilijke periode. Daarnaast bestaat er een goede kans dat ook het LK Sneldammen toch nog doorgaat, nadere berichtgeving volgt. Nog meer goed nieuws: voortreffelijke start Martijn van Gortel in de halve finale van het kampioenschap van Nederland (zie website CEMA/DVZ) en DIOS is gered: men heeft weer een clublokaal (zie website DIOS).

Zaterdag 8 januari 2005

Na meerdere weken niet meer achter het dambord gezeten te hebben, heb ik dit weekend weer gedamd, en eerlijk gezegd vind ik dat toch heel wat leuker dan statutaire kwesties... Eerst vrijdagavond het sneldamtoernooi bij DV Schaesberg, dit jaar voor de eerste maal voor iedereen toegankelijk. In een uiterst gezellige en sportieve sfeer worden 8 ronden Zwitsers afgewerkt. De deelnemers zijn voornamelijk DVS-leden, aangevuld met een flinke delegatie uit Roermond. Toch heel jammer dat veel dammers van de andere Limburgse clubs (afgezien van de Raes-dubbelleden) verstek laten gaan, iets dat me als voorzitter in spé toch wel zorgen baart. Het leukste vind ik mijn loting in de voorlaatste ronde tegen Ferdi Okrogelnik die de laatste weken na jarenlange afwezigheid weer in de damzalen wordt gesignaleerd. Hij blijkt het dammen nog niet verleerd en ik ben trots op mijn remise. Vervolgens op zaterdag met Eureka tegen CEMA/De Vaste Zet, ik tref Stephen Lenselink (in de landelijke competitie bij CEMA/De Vaste Zet mijn teamgenoot), na een spannende partij wordt het uiteindelijk toch geen broedermoord, remise dus.

Volgende klus wordt het LK. Maandag a.s. zal ik daarover spreken met Dieter van Gortel die in november 2004 namens CEMA/De Vaste Zet een voorstel tot organisatie van het LK bij de PLDB heeft ingediend. Geïnteresseerden kunnen het voorstel nalezen op de Raes-website. Samengevat: een aantal spelers plaatst zich automatisch, anderen moeten zich kwalificeren via wedstrijden op clubavonden, uitmondend in een finale van 16 spelers die 7 ronden Zwitsers spelen. Ik was trouwens best wel verbaasd deze interne PLDB-correspondentie op de website van Raes DC aan te treffen, inclusief de visie daarop van de Raes-voorzitter, want ik moet (als waarnemend coördinator persoonlijke wedstrijden) het immers nog wel met Dieter rond zien te krijgen. Maar okay, ik propageer zelf openheid en neem stelling tegen achterkamertjes-politiek, dus wat maakt het mij eigenlijk uit... Ik heb slechts één echt principieel probleem met het voorstel van CEMA/De Vaste Zet, namelijk dat ook op clubavonden gespeeld moet gaan worden. Niet dat ik daar zelf zo op tegen ben, maar een aantal jaren geleden is dat door de PLDB-jaarvergadering bewust afgeschaft omdat sommige verenigingen hun onderlinge competitie teveel verstoord zagen. Aangezien ik niet met goed fatsoen zonder een uitspraak van de achterban het spelen van LK-wedstrijden op clubavonden kan herintroduceren plus het feit dat ik de inschrijving zo snel mogelijk wil starten (en daarom liever niet op het aanstaande voorzittersoverleg wil wachten), hoop ik dat Dieter met mij (wat dit aspect betreft) naar een andere oplossing wil zoeken. Wordt volgende week vervolgd.

Vrijdag 7 januari 2005

De aangekondigde weblog is in de lucht. Heel simpeltjes van opzet, want ik zit niet om werk verlegen. Wat ik onder andere met deze weblog wil bereiken is meer openheid. Geen al dan niet controversiële beslissingen in achterkamertjes. Daar worden de mensen maar gefrustreerd van (en gaan ze bijvoorbeeld kloten op de forums) of ze beschouwen het allemaal als de ver van hun bed show (en dan krijg je niemand nog ergens warm voor). Mijn streven is eerlijke besluitvorming die zo open mogelijk naar de achterban wordt gecommuniceerd.

Woensdag 5 januari 2005

Op de website van Raes DC het verslag van de laatste clubavond gelezen. Ik ken geen enkele andere vereniging die zo uitgebreid het clubgebeuren wereldkundig maakt. Pure promotie voor de Maastrichtse damsport! Ik lees dat er zelfs gesproken is over mijn "inaugurale brief". Men blijkt zich te hebben verbaasd over mijn "conclusie dat er teveel Maastrichts bloed in het bestuur zit". Omdat hetgeen Dré Verheggen schrijft toch niet helemaal klopt, probeer ik het in een mailtje aan hem nog wat te verduidelijken. Het gaat om de PLDB-statuten (sorry, een beetje saai onderwerp), waarin staat dat er niet meer dan twee leden van dezelfde vereniging in het PLDB-bestuur mogen zitten. De gedachte achter het betreffende artikel is dat (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen moet worden; dat heeft men (m.i. terecht) bij oprichting van de bond expliciet zo willen regelen. Het feit dat Bram Verhoef van oudsher Schaesberg-lid is, doet juridisch niet ter zake. Door sommigen wordt wel betoogd dat we in Limburg ons niet zo strikt aan de regels hoeven te houden. Vaak ben ik het daar mee eens, maar de statuten vormen wel het formele fundament onder de PLDB. We hebben destijds toch niet voor de flauwe kul een groot bedrag aan notariskosten uitgegeven? Volgens de wet zijn beslissingen in strijd met de statuten nietig. Als alles in goede orde verloopt dan is dit allemaal niet zo heel relevant. Als er eens echt een vervelende kwestie is, wil ik echter niet dat bepaalde bestuursbesluiten door een derde via de rechter ongedaan gemaakt kunnen worden. Om deze redenen heb ik het PLDB-bestuur voorgesteld dat één van de drie van Raes DC lid zijnde bestuurders formeel terugtreedt als bestuurslid en als commissielid verder gaat. Natuurlijk wil ik wel dat we gezamenlijk blijven vergaderen en in beginsel alle beslissingen in consensus nemen, waardoor er niets verandert aan ieders inbreng en feitelijke zeggenschap. Ik vind het belangrijk om dit zo toe te lichten, omdat er absoluut geen negatieve gevoelens mijnerzijds jegens Raes DC aan mijn voorstel ten grondslag liggen (wat toch in zekere zin op de Raes-site gesuggereerd wordt). Daarom benadruk ik zowel in mijn mail aan Dré als hier in de weblog, juist mijn oprechte waardering voor het werk van de Raes-bestuursleden in de afgelopen periode en mijn volste vertrouwen voor hun bijdragen in de toekomst!

Maandag 3 januari 2005

Het afgelopen weekend zeer veel overleg (m.n. via de mail) over vooral het LK. Vorige week had ik reeds aangeboden om per direct als waarnemend coördinator persoonlijke wedstrijden te gaan fungeren. Dan zou het LK toch nog kunnen doorgaan. Wat ik niet goed begrijp is dat ik zoveel moeite moet doen om me überhaupt met het LK te kunnen gaan bezighouden. Ik had eigenlijk gedacht dat men juist blij zou zijn met iemand die het wil gaan oppakken... Maar uiteindelijk krijg ik maandagavond dan toch het mandaat van het PLDB-bestuur om met het LK aan de slag te gaan, al dan niet gebruik makend van het aanbod van CEMA/DVZ. In ieder geval wil ik nu eerst met CEMA/DVZ overleggen; dat lijkt me wel zo netjes naar de vereniging die immers in november 2004 al een concreet voorstel bij de PLDB had ingediend. En de Limburgse dammers kunnen wat mij betreft nu de speeldata voor het LK (vanaf 12 maart a.s.) conform de damkalender in hun agenda gaan reserveren!

Dinsdag 28 december 2004

Geveld door de griep. 't Was gisteren wel balen dat ik daardoor niet aan het sneldamtoernooi in Maastricht kon meedoen. Een beetje geprikkeld door een passage in het toernooiverslag op de site van Raes DC ("PLDB persoonlijke wedstrijden, PLDB-Cup en PLDB sneldammen gaan waarschijnlijk niet door...") tussen de hoestbuien door toch maar alvast wat nagedacht over de PLDB. Gelukkig blijkt mij dat het aanbod van CEMA/DVZ aan de PLDB om het LK te organiseren nog steeds geldt (daarover was bij sommigen wat twijfel n.a.v. berichten op het CEMA/DVZ-forum). M.b.t. het LK heb ik dus goede hoop en voor de PLDB-Cup en het sneldammen moet toch iets soortgelijks te bedenken zijn. Want het zou werkelijk een blamage van de hoogste orde zijn als deze traditionele evenementen inderdaad niet zouden doorgaan.

Woensdag 22 december 2004

De eerste reacties zijn allemaal positief. De meeste lijken mij oprecht, maar er zullen er ongetwijfeld ook wel enkele bij zitten die me nu nog de hemel inprijzen en straks toch zullen klaarstaan om mij nader op de proef te stellen. Tja... zo werkt dat. Mij valt overigens op dat vrijwel niemand informeert welke concrete ideeën en plannen ik heb en eigenlijk lijkt me dat nog belangrijker dan mijn persoon. Daarom schrijf ik een kort epistel en mail dit aan "ome Jo", die het direct op zijn onvolprezen site Dammerlei plaatst.

Zondag 19 december 2004

Na rijp beraad bij mijzelf en consultatie van enkele goede (dam)vrienden hak ik de knoop door: ik ga mij kandidaat stellen voor de vacante functie van voorzitter PLDB. Nadat ik het mailtje aan PLDB-secretaris Jac Hannen verzonden heb, vraag ik mij toch wel een beetje vertwijfeld af welke wereld er voor mij zal opengaan, maar de ridderorde van Harry Velraeds heb ik in elk geval binnen...