Donderdag 17 februari 2005

Gisterenavond PLDB-bestuursvergadering. Bram Verhoef blijkt op het laatste moment verhinderd. Helaas geen persoonlijke toelichting dus op zijn plotselinge terugtreden vorige week als coördinator Jeugdzaken en jammer genoeg ook geen gedachtenwisseling met hem over zijn bestuurlijke toekomst binnen de PLDB en KNDB-Bondsraad. Zijn opvolger Theo Schippers heeft inmiddels de eerder in de weblog genoemde problemen rondom het aanstaande schooldamkampioenschap van Limburg in goed overleg met betrokkenen opgelost; dit wordt nu definitief op 12 maart a.s. in Berg en Terblijt gehouden. M.b.t. de PLDB-Cup wordt geconstateerd dat we bij gelijk eindigen verplicht zijn te handelen conform het beruchte artikel 54a.7.2 van het Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB, hetgeen betekent dat er eerst gesneldamd moet worden en als dat ook in 4-4 eindigt dat dan de eerste overwinning vanaf het hoogste bord bepalend is. Met name de verplichting tot sneldammen kan bezwaarlijk zijn, vooral omdat op clubavonden wordt gespeeld. Wellicht zullen teams in voorkomende gevallen tevoren afspraken met elkaar maken, b.v. dat bij gelijk eindigen ook het sneldammen (zonder te spelen) als 4-4 zal worden doorgegeven, maar ik heb niet de indruk dat wedstrijdleider Dré Verheggen daar dan moeilijk over zal doen... Voor de mensen die wel graag sneldammen is er trouwens ook goed nieuws: het LK Sneldammen zal waarschijnlijk op 16 april a.s. doorgaan, Jac Hannen zal daarvoor het initiatief nemen, nadere berichtgeving volgt. Ook m.b.t. de jeugd zijn afspraken gemaakt over te houden wedstrijden en het afvaardigen naar landelijke kampioenschappen, soms wel problematisch vanwege de snel naderende KNDB-sluitingsdata. Al met al begint het er nu toch enigzins op te lijken dat de kerntaken van onze bond gelukkig weer een beetje op gang beginnen te komen. Zie verder het verslag van de secretaris.

Zaterdag 12 februari 2005

Mede naar aanleiding van de perikelen rondom het schooldammen, heeft Bram Verhoef eerder deze week besloten terug te treden als coördinator Jeugdzaken van de PLDB. Woensdag a.s. is het bestuursvergadering en dan zullen we met Bram nader spreken over diens bestuurlijke toekomst. Inmiddels is Theo Schippers (jeugddamleider bij CEMA/De Vaste Zet) bereid gevonden om de functie van Bram met onmiddellijke ingang waar te nemen. Zijn eerste activiteit wordt het alsnog goed op de rails krijgen van het Limburgs kampioenschap voor basisscholen. Uiteraard vind ik het bijzonder spijtig dat Bram stopt met zijn werk op jeugdgebied, doch ben ik ook zeer verheugd dat Theo op deze korte termijn de helpende hand heeft willen toereiken.

Naast deze bestuurlijke besognes vandaag ook weer eens gedamd. Met CEMA/De Vaste Zet 2 gewonnen van PWG 's-Gravenpolder 2, voor mijzelf was er ook winst in een mooie positionele partij. Ontmoetingen met Zeeuwse clubs zijn voor mij ook altijd leuk vanwege mijn eigen afkomst en het weerzien van oude bekenden. Nu over twee weken nog winnen van Huissen 3 en we zijn kampioen tweede klasse D.

Maandag 7 februari 2005

Dit karnavalsweekend helaas wat commotie over het mogelijk verzetten van de datum van het schooldammen (zie bij vrijdag j.l.). Jeugddamleiders blijken al volop bezig om 12 maart a.s. te regelen met kinderen, ouders en schoolhoofden. Daarnaast treft mij het verwijt dat ik olie op het vuur zou gooien m.b.t. de verhoudingen tussen bepaalde clubs. Of ik al door begin te krijgen waaraan ik begonnen ben, zo vraagt iemand (onder verwijzing naar de perikelen hier op de weblog) mij vrijdag j.l. op de clubavond bij Eureka. Inderdaad begin ik mij steeds meer te realiseren dat de PLDB tot voor kort het nul-optiebeleid wel heel erg letterlijk nam. Inmiddels beginnen de zaken weer een beetje op gang te komen. Eigenlijk is het dan juist heel logisch dat het soms met de nodige strubbelingen gepaard gaat. Het is van belang om met zijn allen de komende periode de organisatie binnen de bond weer structuur te geven, om zo snel mogelijk naar een normale gang van zaken terug te keren. In ieder geval zijn de positieve reacties op het alsnog doorgaan van de reguliere competities alsmede de brede belangstelling voor de cursus Jeugddamleider voor mij meer dan bemoedigend om met plezier met alle activiteiten door te gaan.

Vrijdag 4 februari 2005

Al een behoorlijk aantal aanmeldingen voor de cursus Jeugddamleider ontvangen, er is inmiddels voldoende belangstelling om de cursus door te kunnen laten gaan. Voorlopig ziet het schema er als volgt uit: les 1: Schooldammen (docent Bert Verton), les 2: Lesgeven (docent Harry Velraeds) en les 3: Jeugdafdeling (docent Theo Schippers). Over enkele weken zullen nadere details (o.a. de cursusdata) bekend worden. Ook de inschrijving voor het LK komt inmiddels goed op gang en de noodzakelijke ontheffing van de KNDB wegens strijdigheid met een bepaald artikel in de reglementen is ondertussen verleend. Dré Verheggen meldt dat we bij de PLDB-Cup halve finale kunnen gaan spelen, waaruit ik afleid dat tot nu toe zo'n vier teams hebben ingeschreven. De eerder aangekondigde datum 12 maart a.s. voor het schooldamkampioenschap van Limburg staat weer op losse schroeven, aangezien de kans bestaat dat het tweede team van Raes Damclub dan een landelijke promotiewedstrijd moet spelen en er daardoor wellicht veel "dammeesters" niet beschikbaar zijn om hun schoolteams te begeleiden; hopelijk wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe en definitieve datum vastgesteld. Tenslotte is zondag 17 april a.s. aangewezen als datum voor het provinciale welpen- en pupillenkampioenschap, te organiseren door CEMA/De Vaste Zet.

Dinsdag 1 februari 2005

Gaan we bij de PLDB-Cup - zoals we volgens de KNDB verplicht zijn - bij gelijk eindigen te werk volgens artikel 54a.7.2 (zie 2e alinea zaterdag j.l.) of wordt dan toch volgens het oorspronkelijke idee direct geloot? Helaas blijken de meningen hierover binnen bestuur + commissielid verdeeld. Als enthousiaste doch onervaren voorzitter krijg ik dus al meteen de eerste bestuurlijke schermutselingen voor mijn kiezen. Inmiddels heb ik voorgesteld om op zeer korte termijn met bestuur + commissielid bijeen te komen om erover te beslissen. Lastige formulering trouwens (bestuur + commissielid), maar de afspraak is dat de om statutaire redenen als bestuurslid afgetreden Dré Verheggen als commissielid in beginsel dezelfde inbreng en feitelijke zeggenschap zal behouden, vandaar. In ieder geval staat de inschrijving voor de PLDB-Cup onverminderd open, want wat er ook over de procedure bij een 4-4 stand besloten zal worden, de PLDB-Cup zal zeker doorgaan!

Zaterdag 29 januari 2005

In het inmiddels tot dambolwerk uitgegroeide Berg en Terblijt met CEMA/De Vaste Zet 2 gespeeld tegen Raes Damclub 2. Voor mij toch een beetje een beladen wedstrijd tegen mijn voormalige clubgenoten. Na ruim 3 uur en 33 zetten de vrede getekend met Bram Verhoef, we wilden geen van beiden nu al een bestuurscrisis... In ieder geval voor de Limburgse damsport een geweldige middag: Raes Damclub 1 is (met nog 2 wedstrijden te gaan) na de winst op Lent nu al zeker van het kampioenschap van de landelijke eerste klasse C, van harte proficiat! Raes Damclub 2 doet (dankzij de 11-9 overwinning) nog volop mee voor promotie naar de landelijke eerste klas. En CEMA/De Vaste Zet 2 kan (ondanks het nipte verlies) toch nog altijd kampioen van de tweede klasse D worden, mits de resterende 2 wedstrijden gewonnen worden.

Eerder deze week heb ik, mede naar aanleiding van een bericht op het FMJD-forum (geplaatst door Dieter van Gortel) ons plan voor de PLDB-Cup voorgelegd aan de KNDB, met name met de vraag of we KNDB-regels overtreden indien we bij 4-4 direct gaan loten. Helaas blijkt uit het antwoord van de KNDB dat dit inderdaad het geval is. We zijn (omdat het een kwalificatie voor de landelijke KNDB-bekercompetitie betreft) verplicht artikel 54a.7.2 van het KNDB Spel- en Wedstrijdreglement toe te passen, hetgeen betekent dat er eerst minstens één keer gesneldamd moet worden en als ook dat gelijk eindigt dan is de eerste overwinning vanaf het eerste bord bepalend. Heel vervelend natuurlijk dat we de kans lopen om op een doordeweekse clubavond zo tegen het middernachtelijke uur nog te moeten gaan sneldammen, maar blijkbaar mag het echt niet anders.

Donderdag 27 januari 2005

Als regiocoördinator van het KNDB-project "Kader traint kader" een brief opgesteld, bestemd voor de bij de PLDB aangesloten verenigingen, om de interesse voor een cursus Jeugddamleider te polsen. Aangezien mij al een behoorlijk aantal namen van belangstellenden bekend is, verwacht ik dat we deze cursus dit voorjaar al kunnen gaan houden. Vandaag weer (met Andy Damen) naar onze school in Valkenburg geweest; het is en blijft echt één van de allerleukste van al mijn damactiviteiten. In ieder geval kan iedereen die overweegt om ook met jeugddammen aan de slag te gaan, zich vanaf nu opgeven voor de cursus!

Maandag 24 januari 2005

Tijdens het weekend heb ik mijn belevenissen van de afgelopen maand en het PLDB-overleg van vrijdag j.l. nog eens een beetje op me laten inwerken. Opmerkelijk vind ik dat Jac Hannen in zijn stukjes op de websites van de PLDB, Dammerlei en DC Roermond schrijft over een frisse lentezon, eensgezindheid, een hartelijke en amicale stemming en een groot applaus voor mij als nieuwe voorzitter, terwijl ik het zelf hier op de weblog heb over een applausje tijdens een wat warrige en vrij futloze vergadering. Daarom een nieuw epistel geschreven met hoe ik momenteel tegen de situatie aankijk. Laten we onszelf nu niet wijsmaken dat we met de initiatieven voor LK, PLDB-Cup plus mijn komst de zaak al gered hebben, want dat is m.i. nog lang niet het geval. Ook lees ik het verslag op de Eureka-website over de bijeenkomst van vrijdag j.l. Na een wat aarzelende start bevat deze door Marcel Karssing onderhouden website inmiddels steeds meer content.