Donderdag 21 april 2005

Slechts één verenigingsvoorstel m.b.t. de reguliere competities t.b.v. de aanstaande jaarvergadering van de PLDB ontving secretaris Jac Hannen, namelijk van Eureka. Dat heeft trouwens niets te maken met het feit dat dit mijn eigen club is: ik vernam pas binnen het PLDB-bestuur van het voorstel... Al de initiatieven de laatste tijd hebben kennelijk toch weinig veranderd aan de volstrekt apatische houding van de meeste Limburgse clubbestuurders! Overigens is er wel een aantal suggesties geplaatst op het Dammerlei-forum: uiteraard zinvol voor de gedachtenvorming, maar geen formele vergaderstukken. Dat ene voorstel van Eureka gaat over de PLDB-cup: men wil weer terug naar het VOS-systeem, dat altijd als een ware damhappening werd ervaren. Mijn stellige indruk is dat iedereen naar een dergelijke damdag terugverlangt: met zijn allen in één grote zaal is inderdaad ook schitterend. Hetzelfde is overigens ook te bereiken door het gebruikelijke knock-out systeem te hanteren, met de eerste ronde(n) in een gemeenschappelijke speelzaal. De keus is aan de jaarvergadering, waarbij zich natuurlijk wel een vereniging moet aandienen om onze bond te faciliteren met zaal en materiaal.

Tijdens de bestuursvergadering gisteren vooral de komende jaarvergadering voorbereid. M.b.t. het LK zijn geen verenigingsvoorstellen ontvangen, als waarnemend coördinator persoonlijke wedstrijden stel ik op basis van de onlangs gehouden mini-enquête voor om het weer op dezelfde manier te doen als dit jaar, wellicht met wisselende speellocaties. Hopelijk borrelt er nog een volwaardige coördinator op, bij voorkeur iemand uit de vaste groep deelnemers i.v.m. affiniteit met het toernooi. Ook m.b.t. clubcompetitie geen enkele reactie vanuit de achterban. Het afgelopen seizoen is goed verlopen (weinig NO's), handhaven derhalve luidt het voorstel van het bestuur. Het plan van DC Roermond voor een Limbobokaal wordt alom lovend ontvangen, ook het PLDB-bestuur staat er positief tegenover. Wellicht dat tijdens de jaarvergadering een klein comité gevormd kan worden om de exacte regels uit te werken, zodat komend seizoen een pilot van start kan gaan. Wel constateer ik dat we met iets nieuws beginnen, terwijl wij nog niet eens de bestuurlijke capaciteit voor de reguliere zaken op orde hebben, maar dit geheel terzijde...

Een lastig punt tijdens de jaarvergadering wordt wellicht de noodzakelijke contributieverhoging. Weliswaar is de contributie de laatste tijd al flink gestegen, doch uitsluitend ten gunste van de landelijke bond. Het aandeel voor de PLDB zelf staat al jaren op hetzelfde peil, terwijl we wel steeds meer kosten hebben. De bond teert dus behoorlijk in op de reserves, iets wat natuurlijk niet al te lang kan duren. Het is uiteraard geweldig dat het jeugdbeleid momenteel goed van de grond begint te komen, maar het zal naar verwachting wel met toenemende uitgaven gepaard gaan. Daarnaast bestaat behoefte aan actualisering van de vergoedingenstructuur binnen de bond (b.v. bij deelname aan landelijke wedstrijden of trainingen), hierin lijkt in de loop der tijd toch enige willekeur geslopen. Eén en ander zal nog nader geconcretiseerd en onderbouwd worden. Kortom, ook een drukke tijd voor Effendy Djoemai, die na allerlei hobbels van bureaucratische aard nu eindelijk als volwaardig penningmeester fungeert.

Maandag 18 april 2005

Zondag helaas niet in de gelegenheid om naar het LK welpen/pupillen te gaan, dus (alweer) niet de door Andy Damen en mijzelf opgeleide kinderen uit Valkenburg aan het werk gezien, maar liefst zeven deden er mee. Het kampioenschap wordt een Geleens succes: Michelle Roumans wint bij de pupillen en Milly Mets (op weerstandspunten voor de Valkenburgse Sylvia Ek) bij de welpen: hartelijk gefeliciteerd! In het weekend wel nog diverse damklusjes gedaan, o.a. resultaten mini-enquête LK uitwerken, foto's schooldammen plaatsen op dampagina basisschool St. Joseph, voorbereiden van mijn les (dammen met de computer en internet) vandaag op die school en ook al wat overleg i.v.m. de bestuursvergadering woensdag a.s.

Zaterdag 16 april 2005

Voorzitter Roy Loor van DC Roermond noemt het in zijn openingstoespraak een hele eer dat zijn vereniging het LK Sneldammen van de PLDB mag organiseren. Natuurlijk leuk van Roy om het zo te zeggen, maar het zijn juist de bond en de dammers die DC Roermond dankbaar moeten zijn. Enige tijd geleden zag het er immers nog naar uit dat er dit jaar helemaal geen LK Sneldammen gehouden zou kunnen worden; gelukkig stak DC Roermond de reddende hand toe! In een uitstekend voor dit doel geschikte zaal wordt in een uiterst serieuze doch sportieve sfeer gesneldamd om de diverse Limburgse titels, waarbij werkelijk totaal niets op de organisatie valt aan te merken. Een blik op de deelnemerslijst doet sommige bestuurders eerlijk gezegd wel een beetje hun hart vasthouden, maar er valt gelukkig geen enkel vervelend incident te melden. Hoewel enkele verenigingen schitteren door afwezigheid is er voor Limburgse begrippen toch een recordaantal deelnemers. De PLDB heeft in bestuurlijk opzicht een bizarre periode achter de rug, maar het is verheugend dat ook vandaag weer blijkt dat de dammers zelf daar niet al te veel hinder van hebben hoeven te ondervinden. Voor de rest verwijs ik naar de berichtgeving op de diverse websites (o.a. die van DC Roermond en Eureka). De kampioenen in de verschillende klassementen (Brion Koullen, Olga Kamychleeva, Gijs Schoenmakers, Martijn van Gortel en Marcel Karssing) wens ik van harte proficiat!


Dinsdag 12 april 2005

Allereerst mijn felicitaties aan Cema/De Vaste Zet voor het behalen van de PLDB-Cup! In Maastricht werd Raes DC gisteren overtuigend met 2-6 verslagen, lees ik zojuist in een uitgebreid verslag op de website van de verliezende club.

Op verzoek van DC Roermond heb ik het door deze vereniging bij de PLDB aangeleverde plan voor de Limbobokaal op het Dammerlei-forum gezet. Bij bepaalde, tevoren vastgestelde competities en toernooien kunnen punten verzameld worden, vergelijkbaar met bijvoorbeeld autosport, wielrennen en schaatsen. In ieder geval een verfrissend idee dat nog wel wat verder moet worden uitgewerkt; ik ben benieuwd naar de reacties. Voor de rest heeft mijn nadrukkelijke oproep (niet alleen hier op de weblog, maar tevens in een wat uitgebreidere e-mail aan alle bij de PLDB aangesloten clubs) tot het indienen van concrete verenigingsvoorstellen m.b.t. de reguliere PLDB-wedstrijden voor de aanstaande jaarvergadering tot dusver zegge en schrijve één reactie (over de PLDB-Cup) opgeleverd. Suggesties op het forum van Dammerlei kunnen m.i. niet als formeel vergaderstuk worden aangemerkt, dus die tel ik niet mee. Ik neem aan dat men mij als nieuwbakken voorzitter voorlopig nog een beetje wenst te ontzien, door niet nu direct al heftig te willen gaan discussiëren over allerlei mogelijkheden m.b.t. onze competities... Tja, indien de PLDB-secretaris verder niets meer ontvangt, doen we het wat mij betreft inderdaad maar gewoon overeenkomstig dat ene binnengekomen voorstel. M.b.t. het LK hou ik momenteel een mini-enquete onder de deelnemers. De tot nu toe ingestuurde antwoorden geven (op een enkele uitzondering na) een verrassend eensluidend oordeel over thema's zoals het Zwitsers systeem versus het oude systeem met groepen, het al dan niet spelen op clubavonden e.d. Op basis van de resultaten van deze peiling zal ik als waarnemend coördinator persoonlijke wedstrijden een voorstel doen dat zo breed mogelijk gedragen wordt door de spelersgroep. Om alle voorstellen vanuit de clubs volgende week in het PLDB-bestuur te kunnen voorbespreken is de sluitingsdatum gesteld op 15 april a.s.

Zondag 10 april 2005

Vrijdag naar Eureka. Ik ben lid van 2 verenigingen, maar altijd naar beide clubavonden gaan zou teveel van het goede worden. Voor de jaarwisseling heb ik de najaarscompetitie bij Cema/De Vaste Zet meegedaan, nu speel ik mee met de finale van de onderlinge bij Eureka. Het bevalt me uitstekend zo en op deze wijze hou ik bovendien een goede binding met allebei mijn clubs.

Zaterdag in mijn LK-partij tegen Brion Koullen verkeer ik na mijn laatste zet 48-43 nog steeds in de waan dat ik goed sta. In feite sta ik al enige zetten verloren, want Brion verrast mij met een gambiet waar hij heel mooi naartoe blijkt te hebben gewerkt: (25-30!!) 34x25 (8-13!) en wit heeft geen enkele speelbare zet meer.

Tot slot van een drukke damweek plaats ik het verslag van Andy Damen over de halve finale NK schooldammen op het wereld wijde web. Het damteam van onze school uit Valkenburg heeft zich niet gekwalificeerd voor de finale. De teleurstelling bij de kinderen is groot, zo begrijp ik van Andy, maar wij zijn zelf best tevreden met de behaalde vijfde plaats in een deelnemersveld met allemaal scholen die al veel langer met dammen bezig zijn. De andere deelnemende Limburgse school 't Kempke uit Geleen eindigde helaas op de laatste plaats, maar boekte wel een verrassende overwinning op St. Joseph uit Valkenburg in de voorlaatste ronde.


Vrijdag 8 april 2005

Woensdag j.l. mijn les over schooldammen tijdens de verkorte kadercursus. Volle bak in het Geleense Plenkhoes: maar liefst 14 cursisten zitten mij om 20.00 uur verwachtingsvol aan te staren. Eerst vraag ik me nog af of ik wel de vereiste 2½ à 3 uren zal weten vol te maken, maar het blijkt me zelfs moeite te kosten om de avond toch nog omstreeks 23.30 uur af te kunnen sluiten. Kennelijk heerst er tevredenheid, want na afloop klinkt er applaus en bij thuiskomst vind ik complimenteuze woorden in mijn mailbox. Zelf wil ik pas gaan juichen bij het eerste plaatselijke schooldamtoernooi. Doordringend tot des poedels kern is immers de conclusie dat je met grote aantallen moet beginnen om op termijn een enkeling over te houden. De deelnemers weten nu in ieder geval hoe, waar en wanneer je zo'n schooldamtoernooi zou moeten organiseren en welke ondersteuning in financiële en materiële zin er allemaal mogelijk is. Zie ook de verslagjes over deze avond op de websites van DC Roermond en Eureka.

Wegens ziekte mijnerzijds heeft Andy Damen enige tijd het werk op onze school in Valkenburg alleen moeten doen, gisteren was ik het zelf die in mijn eentje ernaartoe moest. I.v.m. gewijzigde werkomstandigheden kan Andy niet meer op donderdag, maar gelukkig hebben we het voor de rest van het seizoen weten te verplaatsen naar de maandag en dan kunnen we allebei. M.i. is het heel goed om dergelijk werk met meerderen te doen: je kunt dan met elkaar van gedachten wisselen over de aanpak, de taken verdelen en als elkaars backup fungeren. Na de onlangs heel onverwacht behaalde Limburgse schooldamtitel is de stemming op school opperbest. Zo liggen er al schoongewassen shirts en petjes klaar voor zaterdag, als de vijf beste dammertjes met ouders, supporters en dammeester Andy naar Brabant afreizen voor de halve finale NK. Eén kind vraagt me zelfs of ze na het behalen van het Nederlands kampioenschap door kunnen stoten naar een Europese competitie; na morgen piepen ze wel anders, zo vrees ik... 

Woensdag 6 april 2005

Van het op 12 maart j.l. in Berg en Terblijt gehouden schooldamkampioenschap van Limburg heb ik een serie foto's gekregen en die heb ik op de webpagina over de deelname van basisschool St. Joseph aan dit toernooi erbij gezet. Ook DamZ! heeft een verwijzing naar die pagina alsmede enkele foto's geplaatst; zoiets vinden de kinderen natuurlijk schitterend. Zaterdag a.s. vertegenwoordigt het eerste team van deze Valkenburgse school onze provincie bij de halve finale NK in Asten. Helaas kan ik niet als begeleider meegaan, want ik moet op die dag een partij voor het LK spelen.

Voor de deelnemers aan het LK heb ik (als waarnemend coördinator persoonlijke wedstrijden) een mini-enquete opgesteld. Voor deze spelers organiseren we immers het LK, dus vooral aan hun visie hecht ik veel belang. Op het onlangs op mijn verzoek opgestarte topic op het Dammerlei-forum druppelen inmiddels de eerste reacties binnen, naar verluid is momenteel ook een revolutionair voorstel van DC Roermond in de maak...

Na Andy Damen (ronde 1) ben ik bij de derde ronde aan de beurt om de prijs van Eric van Dusseldorp voor de NK-toto op het FMJD-forum naar Zuid-Limburg te laten gaan. Hebben wij dan zoveel verstand van de NK-deelnemers? Nee, we voorspellen gewoon alles remise... Ik ben altijd een tegenstander geweest van allerlei spelregelwijzigingen om het aantal remises proberen te beperken, maar ik moet toch toegeven dat de uitslagen bij het NK tot nu toe inderdaad een beetje troosteloze aanblik geven.


Zondag 3 april 2005

Gisteren de derde ronde van het LK. Terwijl op deze mooie lentedag iedereen lekker buiten vertoeft en geniet van de kleurige voorjaarsbloeiers en rondscharrelende vogels, zitten in het totaal van de buitenwereld afgesloten clublokaal van CEMA/DVZ twintig dammers (en 1 arbiter) in volstrekte rust hun hersens te kraken. En wat niet zo vaak voorkomt: geen enkele partij wordt voor- of nagespeeld, maar iedereen is aanwezig. Ook wordt er serieus gedamd voor de punten: maar liefst 9 beslissingen, alleen bij de langste partij van de dag moeten de spelers berusten in remise. Zelf ben ik opgelucht na mijn winst op Wim Sanders, die met zijn degelijke spel al menig (op papier) sterkere speler op remise heeft weten te houden. Op het moment dat ik dit schrijf staan er nog geen uitslagen op Dammerlei en bij CEMA/De Vaste Zet, wel al op de DC Roermond-website.

De oproep tot het indienen van concrete voorstellen m.b.t. de PLDB-competities t.b.v. de aanstaande jaarvergadering heeft inmiddels al wel iets opgeleverd maar nog niet zo bijster veel. Voor een soepel verloop van de bespreking is het wenselijk dat alle ideeën en suggesties zoveel mogelijk tevoren op tafel liggen. In dit verband wijst PLDB-secretaris Jac Hannen nog eens op de sluitingsdatum van 15 april a.s. voor het aanleveren van verenigingsvoorstellen.

Vrijdag 1 april 2005

Het bericht over het toegewezen protest van DC Roermond blijkt niet bij iedereen in goede aarde te vallen. Jac Hannen heeft inmiddels aangegeven dat het hier om een 1 april grap gaat; ook ik heb daarom mijn laatste nieuws melding maar verwijderd. Zelf vond ik het trouwens wel grappig, in een tijd waarin we alles zo bloedserieus nemen, moet je af en toe toch ook even kunnen relativeren.

De laatste weken heeft Marcel Karssing zo'n beetje full time gewerkt aan de verbetering van de Eureka-website. Het uiterlijk is wat aangepast en ook is veel inhoud toegevoegd. Zo staan alle artikelen uit de onlangs verschenen Eureka Gazet nu op de website. Bovendien een verslag van het vorige week gehouden paastoernooi, waarin ook wordt onthuld waarom ik deze keer afwezig was, als kampioen van vorig jaar had ik namelijk in paashaaspak moeten aantreden...

Dinsdag 29 maart 2005

Af en toe ontvang ik reacties op deze weblog, maar meestal blijft het contact dan beperkt tot onderonsjes. Sommige thema's verdienen m.i. echter een bredere en meer openbare discussie. Om deze reden heb ik "ome Jo" gevraagd om op zijn Dammerlei-forum een onderwerp "Reacties weblog" te maken. Overigens heb ik geen al te hoge verwachtingen van de respons; mensen blijken toch vaak een beetje huiverig om publiekelijk hun mening te verkondigen. Het streven is om de Limburgse dammers zich weer wat meer betrokken bij de PLDB te laten voelen, en daartoe kan dit een nuttig instrument zijn. En wellicht komen er op deze manier bovendien nog bepaalde suggesties en ideeën waar de bond iets aan heeft.

Inmiddels ben ik ook bezig met de voorbereiding van de (volgende week woensdag) door mij te geven les over schooldammen tijdens de verkorte kadercursus. We hebben zeer gedetailleerd KNDB-lesmateriaal over het organiseren van schooldamtoernooien, maar ik wil toch proberen om dit in een iets breder kader te plaatsen en het (onder meer met opdrachten) toe te spitsen op de specifieke Limburgse situatie. In ieder geval is er een leuke groep deelnemers: een behoorlijk aantal jongere dammers, spelers van provinciaal t/m ereklasse niveau en zelfs ook één vrouwelijke cursist. Allemaal mensen die doordrongen zijn van het besef dat er ook in Limburg wat moet gaan gebeuren en die daar actief aan willen gaan meewerken.

Zaterdag 26 maart 2005

Schreef ik woensdag j.l. reeds over de vele activiteiten van jeugdleider a.i. Theo Schippers, nu meen ik hem alweer te herkennen op een foto op DamZ! bij de halve finale NK voor pupillen, dat gisteren en vandaag in Tilburg gehouden wordt. En dat zou ook best wel eens kunnen, want vanuit Limburg neemt Folkert Jansen uit Geleen hieraan deel. Helaas bleek het dit jaar niet meer mogelijk om het Limburgs kampioenschap voor pupillen te houden vóór de KNDB-sluitingsdatum van deze halve finale (het LK welpen/pupillen is nu op 17 april a.s. gepland), vandaar dat we met Folkert maar de hoogstgeëindigde nog in welpencategorie speelgerechtigde speler van vorig jaar hebben afgevaardigd. Op zich een noodgreep om in ieder geval vertegenwoordigd te zijn, maar vanaf nu zijn we van plan om ook de jeugdwedstrijden tijdig op de PLDB-damkalender te zetten.

Woensdag 23 maart 2005

CEMA/De Vaste Zet is inmiddels verzekerd van landelijk bekeren. In de halve finale van de PLDB-Cup spelen namelijk het 1e en 2e team van deze club tegen elkaar. De andere finalist komt uit de wedstrijd De Ridder - Raes DC, zo is op basis van de slotkoersen maandag j.l. vastgesteld. Jac Hannen beklaagt zich op de website van DC Roermond over het geringe aantal teams (9) dat dit jaar aan de provinciale bekercompetitie meedoet. Eigenlijk vind ik dat nogal meevallen, mede gelet op het feit dat voor de opzet niet echt gezocht is naar een draagvlak bij de achterban. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het LK, waarvan sommigen het aantal deelnemers (20) enigszins vinden tegenvallen. De bestuurlijke uitdaging is m.i. om de betrokkenheid van de Limburgse dammers bij de PLDB weer te laten toenemen, vandaar mijn oproep op 17 maart j.l. tot het indienen van concrete voorstellen m.b.t. de PLDB-competities voor de aanstaande jaarvergadering.

Steeds meer begint mij duidelijk te worden dat het waarschijnlijk de jeugdleider is die het meeste werk binnen het bestuur heeft. Schooldammen, matches om de junioren- en aspirantentitel, het LK voor welpen en pupillen, dit alles is de afgelopen tijd door Theo Schippers opgepakt. Op de website van CEMA/DVZ lees ik bovendien dat Theo zaterdag j.l. met een lading zingende meisjes naar Dongen is afgereisd en dat de Geleense Milly Mets zich daar verrassend geplaatst heeft voor de finale van het NK meisjes bij de welpen (zie ook DamZ!). En vrijdag j.l. heeft Theo in het Eureka clublokaal medailles uitgereikt aan Frans Koelman (Schaesberg) en Manuel Valkenburg (De Ridder), de laatste als aspirantenkampioen van Limburg. Milly en Manuel, van harte proficiat en veel succes met jullie verdere landelijke wedstrijden!

Zondag 20 maart 2005

Andy Damen geeft niet alleen op donderdag met mij damles op een basisschool in Valkenburg, maar doet dit ook op vrijdag met Bèr ten Haaf in Meerssen. In het begin ondervonden Andy en Bèr wat opstartproblemen (b.v. geen dammateriaal en te grote klassen), maar inmiddels gaat het gelukkig al veel beter. Er wordt gedamd met maar liefst 86 kinderen (groep 5 t/m 8). Andy attendeert mij op een leuke fotoserie op de website van basisschool "Op 't Hwagveld". Op zich is het natuurlijk schitterend dat met zoveel jeugd wordt gewerkt, maar de kunst zal toch worden om uit dit grote aantal kinderen enkele talenten (het liefst voor de rest van hun leven...) voor de damsport weten te winnen. Een thema dat zeer zeker ook aan de orde zal komen tijdens de verkorte kadercursus die op 6 april a.s. in Geleen start.

Hoewel nog niet 100% hersteld, heb ik gisteren toch weer gedamd, namelijk voor het LK. Gelukkig (voor mij) loopt tegenstander Paul Stevelmans in een lichte combinatie en heb ik dus een redelijk makkelijke dammiddag. Wel word ik vermanend toegesproken door arbiter Roel Küppers: ook de voorzitter van de PLDB dient in de speelzaal zijn mond te houden. Overigens vind ik het heel goed dat er dit jaar weer een heuse arbiter bij het LK aanwezig is. Het zorgt voor meer rust, geeft het toenooi toch wat extra cachet en is uiteraard ook nuttig bij onverhoopte probleemsituaties.

Donderdag 17 maart 2005

Nog maar 2½ maand geleden was de situatie binnen de PLDB dat er waarschijnlijk geen LK, PLDB-Cup en LK Sneldammen gehouden zou worden. Inmiddels zijn deze competities in volle gang of staan geheel in de steigers. Met de komst van Theo Schippers als jeugdleider a.i. is sindsdien ook het jeugddammen goed opgepakt. Op zich is het heel goed dat de zaken vlot getrokken zijn (anders hadden we de bond beter kunnen opheffen), maar toch moeten we blijven beseffen dat één en ander soms wel heel erg geforceerd is gegaan. De opzet van het LK en de PLDB-Cup zijn nu in belangrijke mate bepaald door de organisatoren die zich daarvoor hebben aangediend (overigens met alle respect en waardering voor hen). Maar natuurlijk zijn het eigenlijk de leden die in hoofdlijnen behoren vast te stellen hoe onze competities georganiseerd worden. Daarom zou ik de clubs willen oproepen om eens na te denken over de PLDB-competities en met concrete voorstellen te komen. Op deze wijze hoop ik dat we tijdens de jaarvergadering op 27 mei a.s. zo gericht mogelijk keuzen kunnen voorleggen om tot zo breed mogelijk gedragen besluitvorming te komen.

"Alweer gelazer in Limburg" kopt Dammerlei verontrustend. Geschrokken vraag ik me af wat er nu weer aan de hand is. Mijn hoogste prioriteit als PLDB-voorzitter vind ik immers het zoveel mogelijk vermijden van heibel en ellende. Het blijkt te gaan om de afvaardiging naar de halve finale van het juniorenkampioenschap van Nederland. Limburg heeft op grond van het ledenaantal slechts één ticket voor die halve finale te vergeven. Om deze reden heeft PLDB-jeugdleider a.i. Theo Schippers de afgelopen weken een match georganiseerd tussen Martijn van Gortel en Randy Cardozo, met als inzet de Limburgse juniorentitel en kwalificatie naar de landelijke halve finale. Volgens het artikel op Dammerlei vinden beide spelers echter dat zij allebei zouden moeten worden afgevaardigd en spelen ze de ene remisepartij na de andere. Uiteindelijk wint Randy de 13e barragepartij en daarmee de titel plus afvaardiging; ondanks de curieuze gang van zaken: van harte proficiat! Martijn mag slechts hopen dat hij (wellicht als halve finalist bij de senioren) toch nog een keuzeplaats van het KNDB-bestuur zal krijgen.

Maandag 14 maart 2005

Zaterdag j.l. is in Geleen het LK 2005 van start gegaan. De eerste ronde al direct spanning en sensatie, zoals ook te lezen is op Dammerlei en de website van CEMA/DVZ. Ludwig Pietershove heeft zich wegens ziekte uit het toernooi teruggetrokken, Nico Verjans is op het allerlaatste moment bereid gevonden om de plaats van Ludwig in te nemen, zodat er gelukkig toch weer een even aantal deelnemers is. Partijen heb ik nog niet gezien, behalve (op het FMJD-forum) de spectaculaire winst van Martijn van Gortel op Olga Kamyshleeva. Woensdag zal een bulletin verschijnen met o.m. de loting voor de 2e ronde en een aanvullende wedstrijdbepaling over hoe gehandeld wordt bij gelijk eindigen als het gaat om de titel of kwalificatie voor de halve finale kampioenschap van Nederland. Omdat niet duidelijk is of ik voldoende hersteld ben om nog tijdig mijn partij tegen Johan Willems te kunnen naspelen, besluiten we tot remise, waarmee wij allebei toch nog op titelkoers liggen...

Zaterdag 12 maart 2005

Collega dammeester Andy Damen belt mij direct na afloop van het schooldamtoernooi in Berg en Terblijt: onze school uit Valkenburg is kampioen van Limburg in de welpencategorie (t/m groep 6)! Hoewel wij nog maar vanaf de herfstvakantie bezig zijn, heeft ons werk dus nu al zijn vruchten afgeworpen. Ons 1e team heeft gerenommeerde scholen uit Berg en Terblijt alsmede Geleen achter zich weten te laten en mag nu op 9 april a.s. naar de halve finale van het schooldamkampioenschap van Nederland. Lees het uitgebreide verslag van Andy en zie verder ook de websites van Raes DC en CEMA/DVZ alsmede Dammerlei en DamZ! (jeugdwebsite KNDB).

De oplossing van het diagram geplaatst bij 3 maart j.l.: 28-22 (17x28) 26x17 (11x22) 33-29 (24x33) 30-24 (20x40) 35-30 (25x34) 44x35 (33x44) 49x20 (15x24) 32x5. Het is een valluikslag, afkomstig uit een oud combinatieboekje van Raman. Omdat ik het zo'n prachtig slagmechanisme vind, heb ik vorig jaar op het FMJD-forum een topic over de valluikslag geopend. Er zijn geen oplossingen ingezonden, de fles Chablis zal ik daarom zelf maar leegdrinken. Nog meer valluikslagen trouwens op Damwereld, het damforum van Tjalling Goedemoed.

Donderdag 10 maart 2005

Van de KNDB ontvang ik een zware doos met cursusmateriaal voor de verkorte kadercursus. Voor iedere deelnemer is er uitgebreid materiaal per module alsmede een dik Handboek voor de Damtrainer. Tot nu toe heb ik altijd gesproken over de cursus Jeugddamleider, een benaming zoals ook wordt gehanteerd op de KNDB-site "Kader traint kader". Doch de KNDB tikt mij op de vingers, we doen slechts enkele modules uit de KNDB-cursus Jeugddamleider (de resterende modules zouden we volgend jaar kunnen gaan doen), vandaar dat ik het vanaf nu maar zal hebben over "verkorte kadercursus". What's in a name. That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. (acte 2, scene 2 uit Romeo en Julia van Shakespeare).

Via de post krijg ik de Eureka Gazet. Ik had er al veel over horen vertellen, maar het blad is werkelijk nog fraaier dan ik al dacht. Het is een initiatief van Peter Swelsen en Marcel Karssing met foto's, verslagen, analyses en interviews: schitterend! Onder meer een bijdrage van erelid John van den Borst met fragmenten van hem tegen Jo ten Haaf (KNDB-beker 2002) en Ewa Schalley (Meurs DEZ 2 - CEMA/DVZ 2), waar ik in beide gevallen ook zelf bij aanwezig was. Ik raad belangstellenden aan zo snel mogelijk een exemplaar bij het Eureka-secretariaat zien te bemachtigen, aangezien deze uitgave ongetwijfeld een collectors item wordt.

Aanhoudende gezondheidsproblemen belemmeren helaas dat ik vandaag naar onze school in Valkenburg kan gaan en zeer waarschijnlijk ook dat ik zaterdag als begeleider van onze drie teams (15 enthousiaste kinderen) bij het schooldamkampioenschap van Limburg kan zijn. Ik baal echt als een stekker dat ik er niet bij kan zijn, want het is toch in zekere zin de bekroning op maandenlang werk en bovendien niet leuk voor collega dammeester Andy Damen die nu alles in zijn eentje moet opknappen.

Maandag 7 maart 2005

Hopelijk leest mijn huisarts deze weblog niet, morgen moet ik er weer naar toe voor controle, want ik vrees dat het niet de bedoeling is dat ik tijdens mijn ziekte tal van damzaken ga regelen. Maar wat moet ik dan als zijnde de voor het LK verantwoordelijk PLDB-bestuurder, indien niet in de wedstrijdbepalingen blijkt te zijn beschreven hoe de titel en een eventuele halve finale-kwalificatie worden vergeven bij gelijk eindigen? Zijn dan de weerstandspunten direct bepalend, of wordt toch nog een barrage gespeeld? Ik ben een grote tegenstander van overdreven regelzucht (zie in dit verband ook mijn tweede Dammerlei-artikel), maar moet niet juist dit tevoren heel goed zijn gedefinieerd om allerlei discussies achteraf te voorkomen? Daarom de afgelopen dagen dus toch maar weer hierover met LK-organisator Dieter van Gortel van gedachten gewisseld.

Vanuit Eureka verneem ik dat het Johan Sons toernooi weer uiterst plezierig verlopen is en op de website van CEMA/DVZ lees ik tot mijn verrassing dat Werner Heunen er zijn rentree binnen de Limburgse damwereld heeft gemaakt. Minder goed nieuws uit Papendal: na zijn meer dan voortreffelijke start in de halve finale kampioenschap van Nederland verliest Martijn van Gortel zijn laatste drie partijen en eindigt daarmee op een gedeelde laatste plaats. Ongetwijfeld is het toch een enorm leerzame ervaring voor Martijn geweest, hij is als speler nog volop in ontwikkeling en we zullen in de toekomst zeker heel veel van hem horen.

Dan is er vandaag weer een loting voor de PLDB-Cup. Op de Raes-website zullen straks wel weer de te spelen wedstrijden staan aangekondigd, en met behulp van het teletekstschermpje met slotkoersen kan iedereen verifiëren of het allemaal weer eerlijk is gebeurd.


Zaterdag 5 maart 2005

Niet zo leuk om vanuit ziekbed damleiderscursus te moeten organiseren, maar inmiddels is (dankzij een goede damvriend die mij te hulp schoot) het nu gelukkig wel helemaal rond en zijn de uitnodigingen aan de 12 deelnemers verzonden. In beperkte mate kunnen nog deelnemers aan de groep worden toegevoegd, ik verzoek belangstellenden om dit zo spoedig mogelijk aan mij kenbaar te maken.

Les 1 2 3
Module Schooldammen Lesgeven Jeugdafdeling
Docent Bert Verton Harry Velraeds Theo Schippers
Datum woensdag 6 april 2005 woensdag 27 april 2005 vrijdag 20 mei 2005
Aanvang 20.00 uur 20.00 uur 19.30 uur
Locatie 't Plenkhoes Geleen 't Plenkhoes Geleen De Heremiet Geleen

In ieder geval geen dammen voor mij dit weekend. Eureka heeft gisterenavond zonder mij tegen DC Roermond gespeeld voor de PLDB-Cup en helaas verloren met 3-5. Ik wens de sympathieke dammers uit midden Limburg veel succes met de rest van de competitie. Ook geen Johan Sons toernooi, en dat vind ik echt jammer, want Johan Sons is het herdenken op deze wijze meer dan waard. Nog levendig herrinner ik mij 19 september 2003, toen ik van hem verloor (!) in de onderlinge competitie bij Eureka. Tijdens die partij hebben we nog uitgebreid gebabbeld over zijn aanstaande ziekenhuisopname enkele dagen later, die - zoals achteraf zo droevig bleek - hem fataal werd. Heel veel heb ik met Johan samengewerkt als toenmalig secretaris van Eureka en altijd op een uiterst plezierige en constructieve manier. Als voorzitter wilde hij nimmer zelf persoonlijk op de voorgrond staan, het ging hem altijd om het belang van de club en bij problemen was hij altijd met betrokkenen op zoek naar het compromis. Vooral daarom ben ik erg blij dat veel Limburgse clubs weer voor het toernooi hebben ingeschreven, gewoon een leuke damdag met zijn allen, Johan zou het schitterend vinden! 


Donderdag 3 maart 2005

Bedankt voor alle beterschapswensen, inmiddels ben ik weer aan de beterende hand. De afgelopen dagen me zoveel mogelijk (dus ook op damgebied) gedeisd gehouden, daar valt derhalve weinig over te vertellen, of het moet zijn dat ik af en toe de tijd goed weet te doden met een stapeltje combinatieboekjes op het nachtkastje. Details geef ik maar niet i.v.m. het naderende LK... Eén leuk diagrammetje wil ik hier echter graag plaatsen (wit kan winnende combinatie uitvoeren), veel plezier ermee.


Zondag 27 februari 2005

Gisteren wegens ziekte niet met CEMA/De Vaste Zet meegeweest naar Huissen. Heel jammer, want ik had me echt verheugd op de damhappening in Het Koelhuis (Huissen 1 - CEMA/DVZ 1 en Huissen 3 - CEMA/DVZ 2) tegen de club waar ik in een grijs verleden (±1980) zelf nog enkele jaren lid geweest ben. En bij winst van CEMA/DVZ 2 zou het kampioenschap van de 2e klasse D en promotie naar de landelijke 1e klasse gevierd kunnen worden. Om 16.10 uur komt dan het verlossende telefoontje uit het Gelderse dambolwerk: "We zijn kampioen!". Als PLDB-voorzitter zeg ik dus nu tegen mijn eigen team: van harte proficiat! De Geleense feestvreugde moet in schril contrast gestaan hebben met de teleurstelling bij Raes DC. In het Zeeuwse 's-Gravenpolder komt het tweede team van Maastricht helaas niet verder dan een 10-10 gelijkspel, juist 1 punt te weinig om nog een promotiewedstrijd af te dwingen. Zeker na de overwinning van Raes DC 2 op CEMA/DVZ 2 enige tijd geleden gunde de gehele Limburgse damwereld ook het Maastrichtse team de promotie naar de 1e klasse. 

Vrijdag 25 februari 2005

De deelnemers aan het LK 2005 ontvangen één dezer dagen nader bericht, zo meldt Dieter van Gortel van de organiserende vereniging CEMA/De Vaste Zet. Dinsdag a.s. zal in Geleen op de clubavond de loting voor de eerste ronde plaatsvinden. Een heel goed bericht ook van Jac Hannen die vanuit DC Roermond de organisatie van het LK Sneldammen op 16 april a.s. rond heeft. We zullen ervoor moeten afreizen naar Maasniel ergens in de buurt van Roermond. Ook de cursus Jeugddamleider staat bijna geheel in de steigers, deze zal waarschijnlijk worden gehouden op woensdag 6 april, woensdag 27 april en vrijdag 20 mei a.s. De laatste les vindt tijdens en aansluitend op de jeugdclubavond van CEMA/De Vaste Zet plaats, voor de eerste twee data is de lokaliteit nog niet definitief geregeld.

Maandag 21 februari 2005

Heel eventjes stond hier het onjuiste bericht dat voor de PLDB-Cup gestreden zou moeten worden tussen CEMA/DVZ 2 en DC Roermond 1, maar de laatste transacties op de Amsterdamse effectenbeurs brachten kennelijk toch nog gewijzigde slotkoersen op het bord. Nu blijk ik volgende week vrijdag zelf te moeten gaan dammen, namelijk Eureka (Akzo - 12) thuis tegen DC Roermond 1 (Ahold - 14), zoals inmiddels ook al op de Raes-website te lezen is.

Zaterdag 19 februari 2005

De leerlingen op onze school in Valkenburg vragen steevast wie van ons tweeën het beste is: Andy of ik. Vanmiddag krijgen we aan bord 4 van de provinciale wedstrijd Raes DC - Eureka de kans om een sluitend antwoord op deze vraag te verkrijgen. Tegen collega dammeester Andy Damen dus absoluut geen salonremise (zoals onlangs nog wel tegen collega bestuurder Bram Verhoef). Uiteindelijk worden na een heftige strijd de punten toch nog gedeeld, zie verder het verslag van Andy. Ik ben benieuwd wat we onze pupillen donderdag a.s. tijdens de extra les (ter voorbereiding op het schooldamtoernooi van 12 maart a.s.) erover gaan vertellen... In ieder geval is Roderland na deze slotronde clubkampioen van Limburg, van harte proficiat!