Voor een verslag met een mooie opmaak zie hier. De tekst inhoudelijk is identiek aan het onderstaande.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLDB neemt afslag op doodlopende snelweg

Nieuwe voorzitter uiterlijk 1 juni 2018 geïnstalleerd

Ingelast

Op de ingelaste PLDB ledenvergadering van 12 december moest het gebeuren. Het aflossen van het bestuur welke onze bond al jarenlang vertegenwoordigt, en plichtsgetrouw zo goed als zij kunnen bij de hand neemt gedurende het seizoen. Onder leiding van Jac Hannen, maar zonder de vanwege gezondheidsredenen afwezige Peter Bronstring werd er even na achten onder ruime belangstelling vrij informeel vergaderd over de hoofdvraag “hoe nu verder?”.

De ruime belangstelling was uitzonderlijk. Buiten Hannen en Ebbo de Jong, interim voorzitter van de KNDB, wisten liefst 18 PLDB-leden het Geleense clublokaal te vinden om mee te denken over het wel en wee, en vooral de toekomst, van het Limburgse dammen. Het kan zo niet verder; een statement waar iedereen het wel mee eens is. Het duurt op deze manier niet lang mee, of niemand van ons is nog in staat in provinciaal wedstrijdverband zijn hobby te beoefenen.

Na de vloeiende opening, en het vaststellen van de agenda werk al kort gewezen op het uitnodigende ingekomen e-mailbericht vanuit België. In name van Raymond Vandecaetsbeek komt de optie om met onze gelijknamige Belgische provincie op meer vlakken samen te gaan werken dan het uitwisselen van spelers in de competitie. Een stuk welke interessante opties bevat, en in de nadere toekomst in de diverse plannen zeker voorbij zal komen.

Het moment van voorstellen van Ebbo de Jong, sinds een ruim kwartaal in dienst als interim voorzitter van de ‘overkoepelende’ Nederlandse Dambond werd door de leden als prettig ervaren. Eigenlijk in zijn eentje heeft Ebbo de handschoen tot het herorganiseren van de KNDB opgepakt. Een ervaring, die wellicht ook in Limburg noodzakelijk is, zoals later zou blijken. Inmiddels heeft Ebbo de steun van Robert-Jan van den Akker en Jeanine van der Horst, en daarmee beschikt hij over twee kundige personen waarmee op een prettige manier kan worden samengewerkt.

En passant, en dat mag in dit verslag wel zeker niet ontbreken, werd Jac Hannen, de man waar wij in Limburg allemaal zo trots op mogen zijn, en welke wij immens veel dank verschuldigd zijn, in het zonnetje gezet. Het vijftig jaar onafgebroken lidmaatschap is een geweldige prestatie. Vanaf hier nogmaals van harte gefeliciteerd.

Het werd toen tijd voor dé discussie van de avond. Hoe aan we verder in Limburg. Iedere aanwezige kreeg zijn kans zijn zegje te doen. Een mogelijkheid waarvan de één meer gebruik maakte van de ander, maar gezien de tevreden blikken na afloop heeft een ieder zijn hart kunnen luchten. Enkele punten zijn het zeker waard uitgelicht te worden, met daarbij vooraf de vermelding dat er niet bewust wellicht enkele punten buiten dit globale verslag vallen, welke niet minder belangrijk zijn.

De – zo noemen we ze even – Facebook-discussies werden aangehaald. Deze worden ervaren als minder prettig en zijn er vrijwel direct aanleiding voor dat men in Limburg enkele kostbare leden inactief zijn geworden, of zelfs verloren zijn gegaan voor de damsport. In onze kleine wereld is het laatste wat we willen toch onenigheid. Samen zullen we het moeten doen. En nu we het toch over het ledenaantal hebben. Wist u dat er van de pakweg 100 leden, er liefst 24 niet eens in Limburg wonend zijn?

Dan nog een algemeen punt waar iedereen het over eens is: we zijn toe aan verjonging. Enkelen pakken deze handschoen al op, en daar mag gerust lovend over worden gesproken. Olga Kamychleeva, en de gebroeders André en Wiel Maertzdorf geven ondertussen met enige regelmaat lessen op damscholen, en het lijkt er zeer op dat op korte termijn ook in Geleen wordt gestart met lessen op één of zelfs twee scholen. Het is aan het toekomstige bestuur om hier gebruik van te maken, en deze personen te ondersteunen en motiveren in hun werkzaamheden.  En hebben we hiermee hebben we dan toch ook gelijk een goed middel om publiciteit te scoren?

Uiteraard was er gedurende de avond niet alleen positief nieuws. Zo heeft De Vaste Zet zware personele problemen, was Damclub Maastricht afwezig op deze vergadering, en dreigt de rubriek van Paul Nitsch te verdwijnen uit de Limburgse dagbladen. Bij deze al een eerste oproep: pak u op, neem vijf minuten van uw tijd, en mail de redactie van de Limburgse kranten dat u toch echt niet zonder die fraaie rubriek kunt. U helpt meer mensen dan u denkt.

Als oorzaak van de aftakeling van het Limburgse dammen werd genoemd dat men jaren geleden heeft besloten de nationale van de provinciale competities los te koppelen. In principe speelt men provinciaal voor niet meer dan eer. Dit werd uiteraard aan Ebbo de Jong voorgelegd, en zonder harde beloftes wist Ebbo tussen de regels door toch te melden dat onze kritiek wordt meegenomen in een volgende vergadering op nationaal niveau.

En nu?

 

Veel gespreksstof derhalve, en na een tien minuten durende pauze moesten er dan toch echt spijkers met koppen worden geslagen. Mensen moeten dammen weer leren kennen. We hebben veel ideeën, we hebben veel mogelijkheden. Hoe kunnen we deze benutten? We hebben niet veel structuur, zo eerlijk moeten we zijn. We krijgen aanbevelingen. Van Belgen. Van niet-actieve-dammers. Laten we deze in een lade liggen? Nemen we deze ter kennisgeving aan?

Wat wij zoeken? Een groep mensen. Liefst jong. Liefst met zeeën van tijd. Liefst met ervaring in een bestuursfunctie. Mensen met invloeden. Leidinggevenden. Nogal wat eisen voor een bond die al jaren teert op dezelfde personen.

In de pauze een laatste mogelijkheid voor iedereen om groepsgewijs, of één op één van gedachten te wisselen.

Een nieuwe afslag

Om van de snelweg welke al jaren gevolgd wordt, maar uiteindelijk zal doodlopen, af te komen moet er een afslag worden genomen. Iets nieuws. Martijn van Gortel, niet geheel toevallig gelijk aan ondergetekende, neemt als eerste de handschoen op. Maar met enkele voorwaarden. De kennis en kunde van de enige nog actieve bestuurder mag niet verloren gaan. Tevens wordt de bestuursfunctie pas officieel op 1 juni 2018, tenzij het eerder kan.

En tot die tijd? Uiterlijk tot eerder genoemde datum zal het voormalig bestuur bestaande uit Peter Bronstring, Jac Hannen en Eric-Jan Hannen haar taken weer oppakken, en waar nodig in overleg met ondergetekende zo goed als men gewoon isblijven uitvoeren.

Het idee is om te beginnen met het aanpassen van het beleidsplan, het opstellen van ideeën en het presenteren van een visie op de toekomst. Middels individuele gesprekken en bezoeken aan clubs en clubavonden moet worden geïnventariseerd waar de pijnpunten liggen. De hoop wordt uitgesproken dat de verenigingen proactief gaan meedenken. Ook wil de toekomstig voorzitter benaderbaar zijn. In het kader van de werkwijze ‘de Jong’, zal een groep mensen worden samen gesteld welke (deels) het dagelijks bestuur zal vormen, maar vooral ook coördinerend en actief verenigingen en individuen zal stimuleren om de damsport te promoten, te onderwijzen en vooral: opnieuw op te laten bloeien. Dat doen we samen.

Van Gortel: “Het is nu natuurlijk nog kort dag. Ik wil een goed beeld krijgen waaróm de belangstelling voor dammen in Limburg afneemt. Waar liggen knelpunten? De term vergrijzing is te gemakkelijk. Er zijn ook leden welke alleen clubavonden bezoeken en nooit officiële wedstrijden spelen. Daar moet ongetwijfeld een reden voor zijn. Middels het opstellen van een duidelijke visie, tijdsgebonden plannen, het aanwijzen van verantwoordelijken, stimuleren van jeugddammen, en voeren van een planmatig en democratisch beleid moeten we stappen gaan maken. Verwacht niet dat we over een jaar 150 leden hebben. Dat is onrealistisch. Echter, als we de ledenkrimp een halt kunnen toeroepen, en de leden díe we hebben actiever kunnen maken zowel op als naast het bord, dan zal iedereen merken dat de goede afslag is genomen.”, zo werd aangegeven in de vergadering.

“Naar iedereen zal worden geluisterd. Dat is een begin. In de toekomst, uiteraard liefst zo snel mogelijk, maar niet overhaast, zal er een bestuur worden gevormd bestaande uit een vijftal personen. We zoeken dus geen voorzitter meer, ik zal zelf de verantwoordelijkheid dragen. Maar een secretaris en penningmeester zijn onmisbaar. Tevens zou het enorm helpen als er nog een jeugdcoördinator en coördinator wedstrijdzaken kunnen worden benoemd. In een ideaalbeeld is er nog een niet-bestuurlijke PR-functie te vervullen. In de verre toekomst kunnen we dan kijken hoe we het organogram verder kunnen uitbreiden zodat er meer en meer input zal komen binnen de organisatiestructuur.”

Hulp werd door de toekomstig voorzitter al vrij vlot geregeld. Behalve de secretaris is een iets informeler aanspreekpunt bij iedere club ook gewenst. De volgende personen kunnen waarschijnlijk de nodige gespreksstof verwachten, maar mag door de leden van de betreffende verenigingen ook proactief van input worden voorzien.

DIOS/Eureka: Marcel Karssing

CEMA/De Vaste Zet: Martin van der Hout

DC Roermond: Roy Loor

DV Schaesberg: André Maertzdorf

DC Maastricht: nader te benoemen

“Een eerste test is natuurlijk of de Maastrichtse vereniging zich bij mij meldt met een vrijwilliger”, knipoogt van Gortel.

“Verder haal ik niet voor de eerste keer aan: we moeten het samen doen. Een begin kunnen we nog dit jaar maken. Als iedere aanwezige nou eens minimaal één mede-dammer meeneemt naar de oud en nieuw toernooien in Maastricht en Landgraaf, dan komen we bij beide toernooien aan een deelnemersaantal van de 40 á 50 uit. Dat laat toch zien dat dammen in Limburg wel degelijk leeft? Ik hoop van ganser harte dat iedereen mij laat zien waarvoor ik de moeite ga doen. Voor een handvol dammers? Over voor een groep enthousiastelingen waarbij de verenigingen moeten uitkijken naar een groter lokaal?”.

 To be continued…

Het liep tegen elven, toen Jac met een tevreden gevoel iedereen kon bedanken voor de productieve vergadering. Laten we er met zijn allen wat van maken! Op naar een mooie toekomst, een toekomst die we samen in de hand hebben.

Wellicht ten overvloede: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. mag vanaf heden uitpuilen van de goede ideeën.