De inschrijfmogelijkheid is geopend. De details voor het komende LK persoonlijk vindt u op LK persoonlijk.
Klik op Persoonlijk kampioenschap van Limburg waar u alles aantreft over het op stapel staande persoonlijk kamioenschap van Limburg.
Op Toernooien vindt u de aankondigingen van enkele op stapel staande toernooien en kampioenschappen.

U treft daar o.a. de aankondiging aan voor het persoonlijk kampioenschap van Limburg in Nederland (PLDB) en de evenknie voor het kampioenschap in België.
Damvrienden

Hierbij nodigen wij jullie, en jullie clubgenoten, uit voor het bijwonen van de extra ledenvergadering die de PLDB houdt in het clublokaal van damclub Roermond en wel op maandag 10 september a.s. (volgende week dus al). We beginnen om 19.30 uur.

Tijdens die bijeenkomst zal het Beleidspan van de PLDB worden vastgesteld.

Het definitieve concept Beleidspan vindt u op https://www.pldb.nl/cms/bestuurspagina .

We rekenen op jullie aanwezigheid en inbreng.

Bestuur PLDB.

Beste dammers, 

We sturen u deze mail omdat wij u graag kennis willen laten maken met onze nieuwe damwebsite lidraughts.org. We hopen dat deze website (ook) voor de professionele damwereld een verrijking wordt. Daarnaast dromen we ervan de damsport wereldwijd groter te kunnen maken. 

We hebben lidraughts.org gemaakt met als enige doel een fijne online plek te maken waar iedereen gratis kan dammen. Alle huidige en toekomstige mogelijkheden van de website zijn gratis voor iedereen toegankelijk, en er zal nooit reclame worden getoond!