Melvin Koullen heeft er wel zin in

Melvin Koullen heeft genoeg damgenen meegekregen van zijn ouders: oud wereldkampioene Olga Kamychleeva en hoofdklasser Brion Koullen. De 14-jarige Limburger kan – als hij er goed voor gaat zitten – best een heel aardig potje dammen maar het komt er lang niet altijd uit. Kwestie van instelling en motivatie. Op dit Nederlands damkampioenschap voor aspiranten heeft hij er echter wel zin in. In de eerste twee partijen lukte het net niet maar kreeg hij voor zijn spel wel een compliment van grootmeester Martin Dolfing.

Aan: besturen van de verenigingen aangesloten bij de PLDB

Betreft: PLDB Clubcompetitie 2020/2021

Sittard, 9 september 2020

Beste bestuurder,

Velen van u vroegen het zich wellicht al af: “Wordt er een start gemaakt met de PLDB Clubcompetitie, en andere dam-activiteiten binnen de PLDB?”. Welnu, middels dit schrijven wenst het bestuur van de PLDB u te informeren.

Reeds vooraf willen wij benadrukken dat wij hopen dat iedereen naar omstandigheden nog gezond en wel kennis neemt van deze informatie. De huidige situatie omtrent COVID-19 beperkt de PLDB ernstig in haar functioneren, en van veel activiteit is dan ook geen sprake. Onze leden bevinden zich voor ruim 70% in de risicogroepen, en het organiseren van activiteiten vergt dan ook veel organisatie, maar vooral veel, heel veel voorzichtigheid.

Damvrienden,
Enkele weken geleden gaven wij aan het Veteranenkampioenschap 2020 weer te willen oppakken. Wij kregen desgevraagd daarop diverse reacties van ik zal er niet aan meedoen tot graag weer opstarten. Wij hebben ons beraden wat te doen en hoe om te gaan met de gespeelde rondes.

Voor degenen die de berichtgeving mogelijk gemist hebben: Michel Stempher, tot 1 juli nog lid van DIOS-Eureka, is per medio april opgenomen in het bestuur van de KNDB.
Zie KNDB.
Wij wensen hem heel veel succes in deze voor hem nieuwe omgeving. 
PLDB SLUIT SEIZOEN 2019-2020

Voor weinigen onverwacht, maar toch met pijn in het hart, heeft het bestuur van de PLDB besloten het seizoen 2019-2020 per direct te beëindigen.

De huidige COVID-19 maatregelen, en bijbehorende restricties zorgen er voor dat de damsport voorlopig tot zeker medio augustus niet in officiëel wedstrijdverband beoefend kan worden. Om niet te lang van stof te zijn, zullen wij hieronder per toernooi toelichten wat de gevolgen zijn.