Vrijdag 4 tot 12 augustus 2023: Brunssum Open 2023. Zie https://www.brunssumdamtoernooi.nl/

Zaterdag 26 augustus 2023 Terrasdammen in Genk. Zie https://www.damclubroermond.nl/nieuws/2676/terrasdammen-in-genk-b.html

vrijdag 29 september 2023: Open sneldamkampioenschap van de Peel. Zie  https://www.damclubroermond.nl/nieuws/2675/open-sneldamkampioenschap-van-de-peel-2023.html
Met ondersteuning vanuit de PLDB heeft onlangs een viertal meiden uit Heerlen deelgenomen aan het Meisjestoernooi DroomDamsters 2023, dat in Hoogeveen (Drente) werd georganiseerd.

Betreft: voorzitterschap PLDB

Sittard, 16 juni 2022

Beste leden en geïnteresseerden,

Toen ik mijzelf in 2018 verkiesbaar stelde als voorzitter van de Provinciale Limburgse Dambond, kon ik niet vermoeden wat er in de vier jaar daarna allemaal zou gebeuren. Met name de kleine twee jaar aan Corona perikelen hebben invloed gehad op het wel en wee binnen de Limburgse damwereld. Het in 2018 ontwikkelde beleidsplan welke plannen bevatte voor de destijds komende vier jaren, liep derhalve nogal in de soep. Een korte terugblik:

Kort enkele notities rond de jaarvergadering 2023:

JAARVERSLAG SECRETARIS PLDB OVER 2022

Algemeen

De publicatie van dit jaaroverzicht van de Limburgse dambond sluiten we het 86e jaar van het georganiseerde dammen in Limburg af.

Toen de wereld in het voorjaar van 2020 werd opgeschrikt door berichten rond het coronavirus viel in luttele weken het damleven (en niet alleen het damleven) compleet stil. Ook in Limburg waren, en zijn, de gevlgen van de pandemie nog nadrukkelijk te voelen. Competities werden aangekondigd, maar veelal bij gebrek aan deelnemers gecancelled. Dat gold voor teamwedstrijden, maar ook voor persoonlijke wedstrijden.