De jaarwisseling is een goed moment om weer eens de balans op te maken.

Aan alle leden van de PLDB


Corona blijft ons bezig houden.

Tot 14 januari ligt het georganiseerde damleven in Limburg stil.

We weten niet wat er daarna op ons pad komt.

Vooruitlopend op nadere berichten van de overheid hebben we als PLDB besloten om de competitieronde van 15 januari te cancellen.

Aan de Limburgse dammers / leden van de PLDB

Kijkend naar de alsmaar oplopende coronacijfers in Limburg hebben we
besloten om de openingsronde van de PLDB-competitie, die voor 11 december in
Roermond gepland staat, te verplaatsen naar een datum die ligt na de als
ronde 5 voorziene ronde.

Dit heeft de volgende consequenties:

- de speelronde op 11 december vervalt
- ronden 2 t/m 5 blijven vooralsnog op de geplande datums staan met het voor
die ronden geplande wedstrijdprogramma
- daarna spelen we ronde 1 (een datum hiervoor prikken we nog)

Voor de actele damkalender klik hier.
Voor de liefhebbers: graag aanmelden vóór 10 oktober (zoals in de aankondiging is aanggeven).