Maatregelen binnen de PLDB i.v.m. het indijken van de verspreiding van het Corona-virus

Aan:

- alle leden van de PLDB

Geachte leden

Vanuit PLDB oogpunt treffen we de volgende maatregelen:

LK Veteranen 24 maart a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum vast te stellen door organisatie.

PLDB Clubcompetitie 28 maart a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum volgt a.s.a.p.

LK Persoonlijk 1 april a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum volgt a.s.a.p.

LK sneldammen 4 april a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum volgt a.s.a.p.


Uitgestelde wedstrijden LK persoonlijk: Inhalen uiterlijk 11 april a.s. in onderling overleg. Het betreft hier de wedstrijden:
  1. H.Disch - H. Velraeds
  2. P.Kanzi - H. Kroodsma
  3. M.Colaris - T. Blom
  4. E.de Gouw - D. Verheggen

Inhoud volgt nog.
Niet minder dan 6 leden van de PLDB nemen van 22 februari tot 1 maart in Heule deel aan het kampioenschap van België.
Dit jaar ontbreken de meervoudige kampioenen Ronald en Eva Schalley op het appèl. Klik hier voor details.
Het LK sneldammen 2020 vindt plaats op zaterdag 4 april 2020.
Allerlei bijzonderheden over dit kampionschap vindt u op LK sneldammen 2020.

Organisatorische omstandigheden nopen ons af te wijken van de datum die in de Limburgse damkalender voor het LK sneldammen is gereserveerd.
Frans de Jonge, sinds 2 november voorzitter van de KNDB, is voornemens een bestuurlijk rondje Nederland te maken langs alle provinciale dambonden.