De jaarwisseling is een goed moment om weer eens de balans op te maken.

Op 1 januari telde de Limburgse dambond 98 leden (96 senioren en 2 aspiranten).

Het speerpunt bij de KNDB ligt enerzijds op het werven en behouden van nieuwe leden, maar met name ligt het accent op het bevorderen van de breedtesport.
Beide doelstellingen zijn, getuige de zojuist geoemde ledenaantallen, ook op onze bond van toepassing.
Hoewel de coronaperikelen ons allemaal al maandenlang behoorlijk dwars zitten weten we overduidelijk waar we ons het komende jaar aan moeten gaan wijden: het werven van toekomstige tegenstanders.

Met dat doel voor ogen wensen we alle leden een fris, voorspoedig en vooral een gezond 2022 toe.

Bestuur PLDB.