Anders dan eerder is afgesproken zal de jaarvergaderngvan de PLDB dit jaar opnieuw plaatsvinden in  het clublokaal van  damvereniging Schaesberg. De ledenvergadering is op 7 juni, de vergaderstukken worden nog verspreid.