Het verslag van de jaarvergadering en de PLDB-damkalender 2018-2019 vindt u hier.