Tot ongenoegen van het bestuur voelen wij ons genoodzaakt onderstaand statement de wereld in te helpen.

Tijdens de laatste speelronde van de PLDB-clubcompetitie is de wedstrijd DIOS/Eureka 1 - DV Schaesberg in 4-4 geëindigd, hetgeen betekent dat beide ploegen puntgelijk op plaats één zijn geëindigd. Er zijn echter zaken gebeurd, welke wij liever niet hadden gezien, en welke een eerlijk wedstrijdverloop kunnen hebben beinvloed.

Allereerst is de dagelijkse leiding zeven speeldagen in handen geweest van het organiserende DIOS/Eureka, waarvoor het bestuur van de PLDB haar hartelijke dank uitspreekt.

Echter, voorafgaand aan de laatste speelronde is in het welkomstwoord ten onrechte genoemd dat bij gelijk eindigen het bordsaldo beslissend zal zijn om te bepalen wie de competitie zou winnen. Die is niet het standpunt van de wedstrijdleiding van de PLDB, en niet in overeenstemming met de wedstrijdvoorwaarden. De wedstrijdvoorwaarden zoals vastgelegd in het SWR KNDB zijn conform art. 36 duidelijk: bij gelijkeindigen in een toernooi waarbij een kampioenschap kan worden behaald wordt eerst een beslissingswedstrijd gespeeld.

Het bestuur beseft dat de uitlating voorafgaand aan de laatste wedstrijd wellicht van invloed is geweest op het wedstrijdverloop, daar DIOS/Eureka 1 hierdoor genoeg had aan 4-4.

Het bestuur beseft ook dat DV Schaesberg zich benadeeld voelt door deze in extremis bepaalde wedstrijdvoorwaarde.

Om tot een correct einde van de competitie te komen beroept de wedstrijdleiding, na raadpleging van het bestuur, zich op de wedstrijdvoorwaarden, met name op genoemd art. 36.

Het bestuur geeft de verenigingen DIOS/Eureka en DV Schaesberg tot uiterlijk 12 mei 2019 de tijd, om gezamenlijk tot het plannen van een beslissingswedstrijd te komen. Indien beide partijen niet tot een afspraak kunnen komen, bepaalt de wedstrijdleider een datum. Voor de beslissingswedstrijd geldt, dat, gezien het betere bordsaldo, DIOS/Eureka recht heeft op een thuiswedstrijd.

Het bestuur meent hierin haar verantwoordelijkheid te nemen, en spreekt de hoop uit dat beide verenigingen het kampioenschap op een sportieve wijze kunnen beslissen.

Bestuur PLDB