Maatregelen binnen de PLDB i.v.m. het indijken van de verspreiding van het Corona-virus

Aan:

- alle leden van de PLDB

Geachte leden

Vanuit PLDB oogpunt treffen we de volgende maatregelen:

LK Veteranen 24 maart a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum vast te stellen door organisatie.

PLDB Clubcompetitie 28 maart a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum volgt a.s.a.p.

LK Persoonlijk 1 april a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum volgt a.s.a.p.

LK sneldammen 4 april a.s.: Uitgesteld, nieuwe datum volgt a.s.a.p.


Uitgestelde wedstrijden LK persoonlijk: Inhalen uiterlijk 11 april a.s. in onderling overleg. Het betreft hier de wedstrijden:
  1. H.Disch - H. Velraeds
  2. P.Kanzi - H. Kroodsma
  3. M.Colaris - T. Blom
  4. E.de Gouw - D. Verheggen


Met betrekking tot (onderlinge) clubavonden van verenigingen laat de PLDB de beslissing bij de clubs liggen.

De PLDB wenst te benadrukken dat er geen verbod geldt op wedstrijden. Indien personen besluiten (bijvoorbeeld voor het LK een inhaaldwedstrijd) te spelen, dan kan dat. De locatie mag men in onderling overleg vaststellen. Wél heeft ieder lid het recht af te zien van wedstrijdverplichtingen tot en met 31 maart a.s.

Mocht er verdere informatieverstrekking nodig zijn, dan melden wij ons weer bij u.

Martijn van Gortel

Jac Hannen

13 maart 2020