Damvrienden,
Enkele weken geleden gaven wij aan het Veteranenkampioenschap 2020 weer te willen oppakken. Wij kregen desgevraagd daarop diverse reacties van ik zal er niet aan meedoen tot graag weer opstarten. Wij hebben ons beraden wat te doen en hoe om te gaan met de gespeelde rondes.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we het Veteranenkampioenschap 2020 moeten afsluiten en niet moeten voortzetten. De gespeelde rondes gaan we vergeten en vervolgens vooruitkijken naar de toekomst, het Veteranenkampioenschap 2021, in december zullen we de activiteiten daarvoor opstarten, zodat we tijdig in januari 2021 kunnen beginnen. Laten we hopen dat Het Coronavirus ons niet langer in de weg zal lopen.
Overigens hebben we nog nagedacht of we het kampioenschap online konden afwikkelen. We hebben dat afgewezen, omdat een aantal dammers daaraan niet kan of wil deelnemen. Voor de liefhebbers verwijzen naar de vele online-mogelijkheden. Je kan online op vele plaatsen terecht.
De wedstrijdcommissie,
Dennis Joosten
Wiel Maertzdorf
Dré Peeters