Voor de liefhebbers: graag aanmelden vóór 10 oktober (zoals in de aankondiging is aanggeven).