DIOS/Eureka is in de KNDB-competitie 2022-2023 als 9e geeindigd in de Hoofdklasse B.

Als gevolg van deze klassering moet het team binnenkort in een promotie/degradatiewedstrijd tegen Damcombinatie Fryslân 2 (op neutraal terrein) het Hoofdklasserschap veilig stellen.