JAARVERSLAG SECRETARIS PLDB OVER 2022

Algemeen

De publicatie van dit jaaroverzicht van de Limburgse dambond sluiten we het 86e jaar van het georganiseerde dammen in Limburg af.

Toen de wereld in het voorjaar van 2020 werd opgeschrikt door berichten rond het coronavirus viel in luttele weken het damleven (en niet alleen het damleven) compleet stil. Ook in Limburg waren, en zijn, de gevlgen van de pandemie nog nadrukkelijk te voelen. Competities werden aangekondigd, maar veelal bij gebrek aan deelnemers gecancelled. Dat gold voor teamwedstrijden, maar ook voor persoonlijke wedstrijden.

Omdat in 2023 eindelijk weer een jaarvergadering gehouden kan worden zou dit jaaroverzicht een weeergave moeten vormen over de jaren 2020, 2021 en 2022.

Het is gebruikelijk dat in een jaaroverzicht verslag wordt gedaan van evenementen die in het voorbije jaar zijn georganiseerd. Voor Limburg betekent dat dat naast de door de PLDB georganiseerde evenementen ook de bovenprovinciale wedstrijden aandacht krijgen. U, geachte lezer, zult het met mij eens zijn, dat het samenstellen van een dergelijk verslag een aanslag doet op beschikbare tijd en energie. Veel uitslagen worden tegenwoordig opgenomen in Toernooibase, maar wil je een verslag zo volledig mogelijk maken (en als samensteller wil je dat toch) dan moet je energie steken in het doorspitten van bv Toernooibase, ofschoon het putten van gegevens en informatie uit de jaarverslagen van de verenigingen ook een serieuze optie is, maar dan moet je wel kunnen beschikken over die jaarstukken. Aangezien dat laatste niet het geval is, en ik ervan afzie om veel energie te stoppen in het doorworstelen van Toernooibase, wil ik, met pijn in het hart dat wel, voor wedstrijdverslagen en uitslagen gemakshalve verwijzen naar het alom geprezen Toernooibase.

Animo voor deelname aan evenementen tanend

Of corona werkelijk een rol speelt zullen we nooit te weten komen. Feit is wel dat het aantal aanmeldingen voor door de PLDB georganiseerde evenementen in de verslagjaren flink is afgenomen. Vanwege corona waren, begrijpelijk, veel dammers huiverig om weer tussen de mensen te komen als dat niet persé noodzakelijk is. Het aantal inschrijvingen voor de PLDB-clubcompetitie 2022 was dermate laag dat het toernooi geen doorgang heeft gevonden.

De door de PLDB georganiseerde PLDB-damdag, de eerste van de twee geplande, in Geleen werd een succes, zeker wat het aantal deelnemers betreft. Mogelijk hebben de broodjes een bescheiden rol gespeeld, maar de dag was geslaagd. Cema/De Vaste Zet tekende voor een perfecte enscenering.

Hoe anders verliep de tweede damdag. Vanwege het zeer lage aantal inschrijvingen werd besloten het toernooi in Roermond dan maar geen doorgang te doen vinden. Hoewel niet behorend tot het verslagjaar nemen we de eerste gegevens van 2023 ook maar even in deze beschouwing mee. Voor het persoonlijk kampioenschap, dat volgens een afvalsysteem zou worden gespeeld, schreven welgeteld 6 personen is. De wedstrijdleider ging uit van een minimum aantal van 16 deelnemers. Evenement gecancelled dus.

Voor het bekertoernooi was de animo ook al niet heel erg groot, maar het zes viertallen ging het toernooi wel door.

Positieve uitschieter is het veteranenkampioenschap. Dit evenement, geheel selfsupporting door enkele deelnemers geleid, mag zich al vele jaren in een warme belangstelling verheugen. Het kan dus kennelijk wel.

Ontwikkeling ledentalPer 31 december 2022 telde de PLDB 97 leden (KNDB-leden).

Gesplitst naar vereniging en leeftijdscategorie ziet de ledenstand PLDB per 31 december 2022 er als volgt uit:

Cema/De Vaste Zet                  30 leden, waarvan 1 junior

DIOS-Eureka                            26 leden, waarvan 1 aspirant

Raes DC Maastricht                  23 leden

DC Roermond                          12 leden

DVS Schaesberg                       6 leden, waarvan 1 aspirant    

Ter vergelijking: op 1 januari 2013 telde de PLDB nog 156 leden.In memoriamIn de achter ons liggende jaren hebben we afscheid genomen van Cees Krottje (Raes DC Maastricht). Hij werd 101 jaar. Peter Bronstring (DIOS-Eureka) ontviel ons. Hij werd 77 jaar. Remon Gadjradj DIOS-Eureka) overleed in de leeftijd van 60 jaar.

Dat zij mogen rusten in vrede.Bestuurlijk

Het bestuur van de PLDB bestaat op 1 januari 2023 uit Martijn van Gortel, voorzitter, Jac Hannen secretaris en Eric-Jan Hannen als penningmeester/ledenadministrateur.

Het wedstrijdgebeuren werd het achter ons liggende jaren bestierd door Martijn van Gortel.

Op verzoek van het bestuur voerde Wim Sanders (Roermond) vanwege het relatief beperkte aantal boekingen over de jaren 2020 en later de kascontrole uit.

JubilarissenTijdens de eerste clubavond van het seizoen 2022-2023 werd Wiel Okrogelnik in zijn eigen clublokaal in het zonnetje gezet vanwege zijn 70-jarig lidmaatschap bij de KNDB. Hij ontving daarvoor het erediploma van de KNDB.

Wim Sanders ontving op diezelfde avond het KNDB-onderscheidingsteken vanwege zijn 40-jarig KNDB-lidmaatschap.PLDB-ers binnen de KNDB

 

Jac Hannen maakt vanaf maart 2012 deel uit van de Protestcommissie van de KNDB en tot 12 maart 2022 van de Bondsraad KNDB. Vanaf 2022 is de PLDB niet meer in de Bondsraad vertegenwoordigd.

Leo Nagels was de afgelopen jaren uiterst actief binnen de Sectie Computerdammen van de KNDB.

Communicatie

Via de internetsite van de PLDB, werd er richting leden min of meer regelmatig gecommuniceerd. De website wordt, vooral op de dagen dat er een evenement heeft plaatsgevonden, redelijk bezocht. De websites van de verenigingen en meer nog de publicaties via Faceboek lokken, zeker de eerste dagen na een competitiewedstrijd, veel bezoekers. Op het social medium Facebook levert het Limburgse damhoekje een reeks korte bijdragen veelal in de sfeer mededelingen,  aankondigingen en fotografisch materiaal.

De schrijvende pers, waaronder de regionale krant en de huis-aan-huisbladem laten het helaas wat het dammen betreft behoorlijk afweten. Voorzover mij bekend verschijnen er in Limburg geen clubbladen meer.

De communicatie rond het PLDB-competitierooster en de damkalender van de bond vond ook dit seizoen uitsluitend digitaal plaats. De reacties, voorzover die er zijn, zijn doorgaans positief.

Wat ging de afgelopen jaren wel door?

Toch wil ik de kampioenen van de afgelopen seizoenen met ere noemen. Daar waar in diverse klassen werd gespeeld is slechts de eindoverwinnaar genoemd. Toernooibase levert de verdere details.

Erelijst

2020

2021

2022

Teamcompetitie

afgebroken

niet georganiseerd

niet georganiseerd

Bekertoernooi

niet georganiseerd

niet georganiseerd

Raes DC Maastricht

Persoonlijk kamp.

Martijn van Gortel

niet georganiseerd

niet georganiseerd

Veteranenkampioenschap

afgebroken

niet georganiseerd

Peter Schellekens

Sneldammen

niet georganiseerd

niet georganiseerd

Brion Koullen

Maasbracht, maart 2023                                                                                  Jac Hannen