Kort enkele notities rond de jaarvergadering 2023:
- 8 aanwezigen

- Contributie was 10,-, voor komend seizoen naar 8,- met de bedoeling in het seizoen daarna te zakken naar 7,-/6,-.

- Kascontrole, alles prima. Geen kandidaten gevonden voor komend seizoen. Oproep volgt.

- PLDB Clubcompetitie en beker blijven zoals de zijn.

- LK persoonlijk nieuw leven in blazen, MvG zal dit verder uitwerken.

- LK sneldammen 2024: DC Roermond

- PLDB Clubcompetitie 2023/2024: DIOS/Eureka

- PLDB Beker 2024: DV Schaesberg

- ALV 2024: Raes Maastricht (Res. De Vaste Zet) in de week van 22-04-2024

- PLDB ronde van 13-05-2023 wordt gespeeld bij DC Roermond.

- PLDB ronde van 10-6-2023 wordt verplaatst naar 24-6-2023.

- LK Veteranen prijzengeldcorrectie. Deelnemers die in 2020 inschrijfgeld hebben betaald krijgen dat terug, Wiel M krijg 20,- overgemaakt aan teveel uitgekeerd prijzengeld. Wil Janssen en Dre Verheggen krijgen het inschrijfgeld uit 2020 retour.

- Vast prijzenschema voortaan 60/40/20 voor beide categorieën in LK Veteranen.