Op 88 jarige leeftijd is ‘Vaste Zetter’ Wil Janssen overleden

Zondag ochtend kregen we het droevige bericht dat de nestor van onze vereniging is overleden. Begin dit jaar kreeg Wil te horen dat zijn ziekte niet meer behandelbaar was en dat hij nog maar kort te leven had. Een verschrikkelijk bericht waar we ook toen al in de vereniging enorm door waren aangedaan.

Aan het einde van het vorige seizoen hebben zijn clubgenoten samen met de familie op een prachtige manier al afscheid van elkaar genomen wetende dat Wil niet meer zo lang zou hebben. Doorzetter als hij was heeft Wil daarna nog geprobeerd van elke dag te genieten. Dammen was een geweldige mogelijkheid om zijn gedachten te verzetten en hij heeft tot het einde van elke gelegenheid gebruik gemaakt om achter het dambord plaats te nemen.


Met de start van de nieuwe competitie had hij er zelfs nog haast weer bij geweest maar inmiddels was zijn gezondheid toch echt te broos geworden en vonden we het in de vereniging niet meer verantwoord om Wil in de opstelling een plek te geven. De laatste weken ging het snel achteruit en nu is daar dus op 1 oktober een einde aan zijn leven gekomen.

Onze gedachten gaan uit naar de familie zijn vrouw Griet de kinderen en kleinkinderen en overige familie wensen we heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Wil was nog een dammer uit de tijd dat dammen in Limburg een enorme populariteit genoot. Altijd is hij bij zijn eigen vereniging De Vaste Zet Geleen gebleven en hij heeft in het verleden zeker bewezen ook een dammer te zijn waar rekening mee gehouden moest worden. In de jaren 80 werden er door toedoen van Wil en zijn werkgever evenementen gehouden met Jannes van der Wal (simultaan) in D’Heremiet en Ton Sijbrands die klok simultaan speelde. Bij de opening van Brunssum-open 2022 ontving hij nog uit handen van de voorzitter KNDB een oorkonde voor 60 jaar onafgebroken lidmaatschap van de KNDB.

Het afgelopen seizoen sluit Wil af ongeslagen en als topscoorder van het tweede team met een prachtige score van 13 uit 8. Waarlijk een top prestatie voor een dan 88 jarige dammer die altijd de rust zelve bleef in zijn wedstrijden en die zijn tegenstanders vaak ook op verrassende wijze wist van het bord te zetten. Hij bleef daarbij altijd bescheiden maar was ook zeker een clubman die zorgde voor een goede sfeer in de ploeg en altijd begaan met anderen.

Met Wil Janssen verliezen we een liefhebber dammer, een groot verenigingsman en vooral een heel fijn mens.

Wil het was een voorrecht om je gekend te hebben, we zullen je missen.

Dieter van Gortel

Voorzitter Cema/De Vaste Zet Geleen.

Bron: Facebook, Damvereniging De Vaste Zet