Als aanvulling op de eerder gepubliceerde wedstrijdvoorwaarden m.b.t. de PLDB-clubcompetitie:
 
M.b.t. de finaleronde op 20 april:
 
Indien de wedstrijd om de derde en de vierde plaats in een gelijkspel eindigt, beslist de onderlinge volgorde van de reguliere competitie.
 
Indien de strijd om de eerste en de tweede plaats in een gelijkspel eindigt, wordt aansluitend een beslissingswedstrijd met verkort speeltempo gespeeld (5 minuten voor de hele partij plus 8 seconden per zet) tussen de twee betrokken partijen. De teamopstelling is daarbij gelijk aan die in de eerdere wedstrijd evenwel met verwisselde kleuren.
Eindigt ook de beslissingswedstrijd in een gelijkspel wordt art 36 van het SWR KNDB toegepast.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In art. 36 van het SWR KNDB is geregeld hoe er wordt gehandeld indien teams gelijk eindigen. De blauw weergegeven passages zijn voor de wedstrijd(en) van a.s. zaterdag van toepassing.

 Artikel 36 luidt:

36.1

De eindstand van een competitie wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten dat ieder team heeft behaald: het team met de meeste wedstrijdpunten is kampioen van de competitie, het team met op één na de meeste wedstrijdpunten eindigt als tweede, enzovoort.

36.2

Als twee of meer teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben en er aan de eerste plaats een kampioenstitel in de hoogste klasse is verbonden, spelen zij een enkele beslissingswedstrijd of competitie.

Als die onbeslist eindigt, kan opnieuw een enkele beslissingswedstrijd of competitie worden gespeeld.

36.3

Als er ook na beslissingswedstrijden nog geen beslissing is, of als teams gelijk zijn geëindigd op  plaatsen waaraan geen kampioenstitel in de hoogste klasse is verbonden, dan is achtereenvolgens beslissend:

a. bij een competitie volgens Zwitsers systeem: de weerstandspunten;

b. het aantal bordpunten in de gewone competitie en de eventuele beslissingswedstrijden;

c. het aantal bordpunten in de gewone competitie;

d. het resultaat van de onderlinge wedstrijd(en);

e. de eerste winstpartij vanaf het eerste bord in de onderlinge wedstrijd(en);

f. loting.

36.4

Voor de berekening van het bordpuntensaldo of het aantal behaalde bordpunten worden alleen de resultaten meegerekend tegen die teams waartegen alle gelijk geëindigde teams daadwerkelijk gespeeld hebben.