Nieuwsbrief 9 juli 2018


Beleidsplan 2018-2022

4-jarig beleidsplan Provinciale Limburgse Dambond
Per 7 juni 2018 beschikt de Provinciale Limburgse Dambond, hierna afgekort als PLDB, over een nieuwe voorzitter. Ondergetekende, Martijn van Gortel, zal proberen de PLDB nieuw leven in te blazen. Dammen, een sport voor ouderen, waarbij ledenaantallen reeds jarenlang afnemen en het percentage actieve spelers een duw in de rug kan gebruiken. Hoe gaan we een bloei realiseren? Daarvoor dient dit beleidsplan. Waar liggen onze - want een bond is van en voor ieder lid - gevaren op de loer? Waar liggen onze kansen?  Dammen is niet dood. Er zijn diverse landelijke initiatieven welke aantonen dat er winst te behalen valt. Hoe kunnen we hier in onze provincie gebruik van maken? Dit document werpt een blik op gevaren, kansen, doelen, en processen welke we in de komende vier jaren willen realiseren. Dat kan alleen met uw medewerking, met een goed en gemotiveerd team, en met inzet van ieder PLDB lid.

Bekijk hier het Beleidsplan 2018-2022

N
ieuwsbrief 9 oktober 2018

De jaarovergang heeft de ledenstand van de PLDB geen goed gedaan. Integendeel zelfs. Met uitzondering van Raes DC Maastricht zagen alle verenigingen hun ledental afnemen.

De damkalender is te downloaden vanaf onderstaande link:

Bestuursmededelingen m.b.t. Wijzigingen in de competitie-opzet en het persoonlijk LK.